quinta-feira, março 01, 2007

Embarazo adolescente, riscos de saúde e problemas sociais.

Pobreza e escasa escolaridade condicionan o embarazo adolescente, riscos de saúde e problemas sociais.

Por Gladis Torres Ruiz./ CIMAC

México DF, 27 Febreiro 07 (CIMAC).- O embarazo na adolescencia é considerado un problema desde diferentes ópticas, xa que implica maior risco de mortalidade materna, menores oportunidades de educación e, en ocasións, o abandono total dos estudos, así como o fortalecemento do círculo da pobreza e un maior risco de dano e mortalidade infantil.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) considera como embarazo adolescente ou cedo aquel que ocorre entre os 15 e os 19 anos de idade.

O programa de Acción da Conferencia Internacional sobre Poboación e o Desenvolvemento (O Cairo, 1994) afirma que as nais adolescentes enfrontan un risco superior ao risco xeral de perder a vida debido ao embarazo e o parto, e as súas fillas e fillos teñen niveis máis altos de morbilidade e mortalidade.

Neste sentido, o libro o Embarazo na Adolescencia en Saúde Publica de México, de Claudio Stren, informa que o embarazo adolescente tende a concentrarse nos grupos da poboación que presentan condicións inadecuadas de saúde da nai e nos que esta non conta co apoio e a atención necesarios.

O cal suxire que o risco de ter un fillo antes dos 19 anos non se debe unicamente a razóns biolóxicas, senón tamén ás condicións sociais nas que se desenvolve o embarazo.

Diversos estudos indican que máis do 50 por cento das mozas e mozos menores de 17 anos son sexualmente activos. Este fenómeno é denominado sexualidade tempera en numerosos documentos, e implica riscos dun embarazo, desexado ou indesexado, con consecuencias negativas a curto e longo prazo para as mulleres adolescentes.

Desta forma, as adolescentes que deciden ser nais teñen que facer fronte á resistencia da contorna social, a cal pode traducirse no rexeitamento da familia, a expulsión da escola e a perda ou diminución da súa rede social de amizades.

Os efectos sociais nas novas nais son importantes, sobre todo si se considera que a maioría dos embarazos adolescentes prodúcese a xestación en mozas en situación de pobreza e de escasa escolaridade, quen teñen que asumir a responsabilidade da crianza da filla ou fillo. Moitas delas convértense en xefas dun fogar con baixos ingresos.

Para aquelas que desexan poñer termo ao embarazo, as posibilidades de facelo son freadas polas leis que penalizan o aborto, o temor dunha intervención insegura, o sentimento de culpabilidade e o alto custo da cirurxía, entre outros factores.

O inicio da actividade sexual constitúe unha transición crucial na vida das mulleres novas, quen non seguen a secuencia tradicional de ter relacións ata despois do matrimonio ou unión. Os patróns do curso de vida atópanse profundamente vinculados ao lugar que ocupan as mulleres na estrutura social, segundo o Consello Nacional de Poboación (Conapo).

Así, a fecundidade en México reduciuse moito máis nos grupos de mulleres de idades máis avanzadas, iso explica que as mulleres entre os 15 e os 24 anos de idade, para 2006 concentren o 39 por cento dos nacementos do país.

07/GT/GG

http://www.cimacnoticias.com/site/s07022702-CONTEXTO-Embarazo.16689.0.html

Sem comentários: