sexta-feira, junho 22, 2007

BISPOS BATALLARÁN SEN TREGUA CONTRA A MATERIA DE CIDADANÍA

Os bispos chamaron onte á guerra total contra a materia de Educación para a cidadanía, que o Goberno incluíu na lexislación educativa para o próximo curso. Os prelados católicos cren que o obxectivo desa materia é formar “a conciencia moral dos alumnos”. Non o aceptarán. O Estado debe ser neutral, a ninguén “pódeselle impor unha formación moral non elixida”, sostén a Conferencia Episcopal nunha Declaración oficial invitando aos seus fieis a recorrer “a todos os medios lexítimos, sen excluír ningún”, contra esa nova materia obrigatoria.

A Conferencia Episcopal xa emitiu en febreiro pasado unha declaración exhortando aos católicos “a actuar de modo responsable e comprometido ante unha materia inaceptable, tanto na forma como no fondo”. Os bispos tiñan entón “moitas dúbidas achega do modo adecuado de responder” ao que chamaban un “desafío” do Executivo socialista. Agora dan un paso á fronte de combate. “Os medios de actuación dos que dispón os pais e os centros educativos son diversos” -en consecuencia, non mencionan ningún en particular-, pero “a gravidade da situación non permite posturas pasivas nin acomodaticias”, din.

Proclaman os bispos: “Pódese recorrer a todos os medios lexítimos para defender a liberdade de conciencia e de ensino, que está en xogo. Os pais farán uso duns medios e os centros, doutros. Ningún de tales medios lexítimos pode ser excluído xustamente en ningún dos centros, nin nos estatais nin nos de iniciativa social. Cando está en cuestión un dereito tan fundamental, como o da liberdade de conciencia e de ensino, todos debemos mostrarnos unidos no seu defensa”.

A tese dos prelados é que a Lei Orgánica de Educación (LOE) introduciu no sistema educativo unha nova materia obrigatoria, coñecida como Educación para a cidadanía, “cuxo obxectivo é a formación da conciencia moral dos alumnos”. “A publicación das correspondentes disposicións das Comunidades autónomas e dalgúns manuais da materia veu a confirmar que ese é o obxectivo da nova materia”, afirma a declaración emitida onte pola Comisión Permanente episcopal.

Sosteñen os prelados que o temario da nova materia “implica unha lesión grave do dereito inalienable dos pais e da escola, en colaboración con eles, a elixir a formación moral que desexen para os seus fillos”. “O Estado non pode suplantar á sociedade como educador da conciencia moral. A súa obrigación é promover e garantir o exercicio do dereito á educación por aqueles suxeitos a quen lles corresponde tal función, no marco dun ordenamento democrático respectuoso da liberdade de conciencia e do pluralismo social”, afirman.

A pesar de reiterados desmentidos das autoridades educativas, o episcopado cre que coa introducción da Educación para a cidadanía na LOE, “o Estado se arroga un papel de educador moral que non é propio dun Estado democrático de Dereito”. Outra cousa sería se o Goberno “atívose á explicación do ordenamento constitucional e das declaracións universais dos dereitos humanos. fose aceptable e ata, tal vez, desexable”, din.

O episcopado exhibiu onte outro motivo de gran desgusto co Goberno socialista, á mantenta da nova regulación laboral dos profesores de relixión católica na escola pública. Estes docentes son contratados e pagados polo Estado, pero os bispos queren seleccionalos a capricho para cada curso escolar, na idea de que están sometidos ao dereito canónico e non baixo o amparo do Estatuto dos Traballadores e o dereito español. A Conferencia Episcopal dixo onte que a nova regulación é radicalmente ilegal, non excluíndo “exercer accións legais para que sexa respectado o ordenamento xurídico vixente”.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/obispos/batallaran/tregua/asignatura/Ciudadania/elpepusoc/20070622elpepisoc_3/Tes#despiece1

Sem comentários: