sexta-feira, julho 13, 2007

BOLIVIA: MATERNIDADE E PROSTITUCIÓN, UN DILEMA INVISIBLE.

Mulleres polas que o Estado “non fai case nada”.

Por Helen Álvarez Virreira . (CIMAC/SEMlac)

O índice de mortalidade materna en Bolivia é o segundo máis alto da rexión: 231 nais morren por cada 100 mil nados vivos. Isto significa que cada ano 623 mulleres perden a vida durante o embarazo, o parto e o post parto.
O Goberno está asumindo accións para que a maternidade tórnese máis segura no país, sobre todo na área rural, onde as probabilidades de morrer por esta causa son catro veces máis altas que nas cidades.
Con todo, un grupo case invisible, para o que nin sequera hai políticas de Estado, é o das mulleres en prostitución. “É o sector máis explotado e denigrado; o grupo máis difícil de captar, e direille que non estamos facendo case nada”, dixo a esta axencia a ministra de Saúde e Deportes, Nila Heredia. Para ela, “non só se trata dun tema de saúde, senón dun tema social”.
Houbo reunións entre as autoridades gobernamentais e grupos de mulleres “para ver un sistema que nos permita colaborar con elas, pero non teñen seguro e non dependen de patrón estable”, afirma a Ministra. Aínda que o Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) é gratuíto, moitas mulleres non acoden a el e ocultan o seu embarazo mentres sexa posible, porque “a xente que fai prostitución faio por necesidade económica”, afirma.
PROSTITUÍDAS, ENGANADAS E EMBARAZADAS.
A responsable Nacional de Dereitos Humanos das Mulleres e Migrantes do Defensor do Pobo, Betty Pinto, traballa desde fai tempo con mulleres en situación de prostitución e é cautelosa ao falar delas porque, na súa experiencia, os medios de comunicación fan sensacionalismo cun dos sectores máis vulnerables da sociedade onde, ademais, o corpo feminino é concibido como unha mercancía.
Segundo Pinto, polo xeral, os embarazos das mulleres víctimas do comercio sexual danse cando estas foron seducidas por proxenetas, administradores de locais e ata policías. Cren que eles poderán sacalas da súa situación, pero toman conciencia do engano cando as abandonan. A decisión de abortar ou continuar coa xestación é case sempre das mulleres.
Moi poucas, di Pinto, embarázanse dos clientes, e son sobre todo as recentemente iniciadas, que aceptan relacións sexuais sen preservativos a cambio dunha paga dobre. Pero tamén se expón ás infeccións de transmisión sexual (ITS) e ao virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
En canto embarázanse deixan de ir aos controis sanitarios, obrigatorios para o exercicio da prostitución, e pasan á clandestinidade porque, pola contra, terían que ser transferidas ao SUMI. Tamén ocultan o seu estado nos locais que frecuentan para que non as boten.
Pero non sempre poden eludir a relación sexual e é entón cando son víctimas de vexacións e violencia, que poden derivar en complicacións durante o embarazo e o parto.
O ambiente dos lenocinios e bordeis, onde abunda o tabaco, o alcol e as drogas, é altamente nocivo para levar adiante un embarazo, sobre todo para o bebé. Logo, cando deixan a prostitución para esperar o nacemento, enfróntanse aos problemas económicos, porque xa non teñen unha fonte de ingresos.
O Defensor do Pobo está realizando un estudio sobre prostitución e maternidade que será entregado en breve, posto que case non existe información respecto diso. A partir deste diagnóstico, preténdese traballar de forma coordinada con elas para definir como e cara a onde avanzar. Polo momento, estase facendo un traballo de promoción e vixilancia dos seus dereitos humanos.
Esta instancia apoiou o primeiro encontro nacional deste sector en 2001 e promoveu a elección de representantes nas cidades capitais en 2004 e así contribuíu ao fortalecemento das organizacións de mulleres en prostitución, “aspecto necesario para que poidan demandar a vixencia dos seus dereitos, especialmente ante os servizos de saúde e a Policía Nacional”, sinala o Informe ao Congreso da xestión 2004.
CIFRAS DA MORTALIDADE MATERNA
As causas de morte materna en Bolivia son: aborto 91 por cento, hemorraxias 32.7 por cento, infeccións 16.8 por cento, hipertensión 4.7 por cento, parto prolongado 1.8 por cento; e un 34.8 por cento, “outras causas”, entre elas homicidios, suicidios e accidentes, segundo o informe “Por unha maternidade e nacemento seguros”.
A meta gobernamental, no marco dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, é reducir a mortalidade materna a 98 mortes por cada 100 mil nados vivos e para iso definiuse como estratexia a incorporación dos “Coidados Obstétricos de Urxencia” nos centros hospitalarios que actualmente presentan deficiencias.
A estratexia tamén inclúe a atención cualificada do parto, posto que ao redor do 70 por cento das mortes maternas prodúcense nese momento e as 24 horas seguintes. Na área urbana, o 78 por cento das mulleres son atendidas por persoal de saúde e só o 39 na área rural.
A nivel nacional, o 42 por cento dá a luz na súa casa, pero na área rural a porcentaxe sobe ao 78 por cento. E é precisamente nos domicilios onde ocorre a maior cantidade de mortes maternas co 53 por cento, fronte ao 37 por cento nos servizos de saúde e 10 por cento noutros lugares.
A iniquidade social entre o campo e a cidade reflíctese tamén na mortalidade materna. O 70 por cento das nais que faleceron no ano 2000 tiña menos de seis anos de escolaridade ou ningún, e a metade delas non cumprira aínda os 30 anos.

http://www.cimacnoticias.com/site/07071209-Bolivia-Maternidad.19289.0.html

Sem comentários: