sábado, fevereiro 23, 2008

Campaña internacional para a liberación de Brahim Sabbar e todos os presos políticos saharauís.

O Activista e defensor de Dereitos Humanos BRAHIM JALIL HAMUDI TAYEB (Sabbar), coñecido por BRAHIM SABBAR, Secretario Xeral da Asociación Saharauí de Víctimas de Violacións Graves de Dereitos Humanos Cometidas polo Estado Marroquí (ASVDH), naceu o 6 de agosto de 1959 en Lagsabi, está casado e é pai de tres fillos.

Brahim Sabbar, foi secuestrado polas forzas de ocupación marroquí, o 14 de agosto de 1981, na cidade de Dajla (antiga Villa Cisneros), xunto a outros saharauís entre os que se atopan Bulahi Sadiq, Hayi Embarec e Mohamed Salem Mojtar.

Este defensor dos Dereitos Humanos permaneceu uns 10 anos encarcerado, sen cargos na súa contra, nin xuízo algún, en diferentes centros secretos marroquís de detención, entre os que se atopa a tristemente soado cárcere de Kalaat Maguna. Quedou en liberdade o 22 de xuño de 1991, xunto a outros 321 saharauís máis, todos desaparecidos ata a data. As autoridades marroquís non deron nunca unha explicación oficial dos motivos da súa detención e desaparición forzosa.

Logo da súa liberación, Brahim Sabbar adheriuse ao movemento reivindicativo denominado a partir de 1994, co nome de "Comité de Coordinación de Víctimas de Desaparicións Forzadas", considerado como o embrión do movemento prol-dereitos humanos nos Territorios Ocupados do Sahara Occidental.

Desde entón, xogou un papel destacado na denuncia e a investigación das graves violacións dos dereitos humanos, perpetradas desde 1975 contra a poboación civil saharauí por parte das forzas de ocupación marroquís nos Territorios Ocupados do Sahara Occidental.

Contribuíu na divulgación da Intifada de 1999 e na denuncia da represión sanguenta levada a cabo polas forzas ocupantes, participando en diversas manifestacións e 'sentadas' xunto aos estudiantes saharauís en Rabat, para a liberación de todas as persoas arbitraria e inxustamente detidas.

Participou en diversos encontros internacionais de Dereitos Humanos organizados pola Organización Mundial Contra a Tortura (OMCT) e a Federación Internacional de Dereitos Humanos (FIDH), así como en diferentes xornadas de formación, como a sesión de formación en Dereito Penal Internacional, organizado pola FIDH, en Casablanca en 2001, en representación do Comité de Coordinación de Víctimas de Desaparicións Forzadas e Detencións Arbitrarias.

Celebrou encontros con diversas personalidades no ámbito de Dereitos Humanos, entre eles o Señor Eric Sottas, Director de OMCT e o Sr. Pierre Sané, cando ocupaba o posto de Secretario Xeral de Amnistía Internacional.

Brahim Sabbar participou xunto a militantes saharauís e marroquís na creación do "Forum para a Verdade e a Xustiza", sendo elixido membro do seu Consello Nacional. De igual modo, foi un dos fundadores da Asociación Saharauí de Víctimas das Graves Violacións de Dereitos Humanos Cometidas polo Estado Marroquí (ASVDH), elixido o seu Secretario Xeral.

En 2001, Brahim Sabbar formou parte dos 36 defensores dos Dereitos Humanos marroquís e saharauís, condenados a tres meses de cárcere por participar na organización dunha manifestación pacífica en Rabat, capital de Marrocos, o 9 de decembro de 2000, na que se reclamaba o fin da impunidade para os autores dos abusos contra os dereitos humanos en Marrocos e no Sahara Occidental.

No ano 2005, Brahim Sabbar foi detido polas forzas de ocupación marroquís en varias ocasións e posto baixo custodia para ser interrogado e posteriormente liberado, polo seu labor de defensa dos dereitos humanos e pola súa participación en manifestacións pacíficas contra a administración marroquí no Sahara Occidental. Desde o ano 2000 non se lle concede o pasaporte.

Sabbar, foi, e é obxecto destas accións represivas debido ao seu labor de investigación e divulgación informativa, relativa ás violacións de dereitos humanos no Sahara Occidental, e tamén por defender publicamente o dereito á libre determinación do Pobo Saharauí.

Xunto a AHMED SBAI e a KAINNAN, foi detido o 17 de xuño de 2006 nun posto de control da policía marroquí situado á entrada da cidade do El Aaiún, no Sahara Occidental, cando regresaban en automóbil desde a próxima localidade de Bojador, onde estivera supervisando a creación dunha oficina da súa Asociación. Pouco antes, en maio de 2006, a súa Asociación publicara un informe de 121 páxinas no que se detallaban decenas de denuncias por detencións arbitrarias, torturas e malos tratos, a mans das forzas de seguridade marroquís nos últimos meses cara á poboación civil saharauí.

Brahim Sabbar, participou recentemente xunto a outros presos saharauís defensores de dereitos humanos nos cárceres marroquís, en varias folgas de fame para protestar polos abusos que reiteradamente se cometen contra eles en devanditos cárceres.

En xuño de 2006, os tribunais de ocupación marroquís condenáronlle a dous anos de prisión, acusándolle de agresión e desobediencia a un axente da policía marroquí durante a súa detención, acusacións que foron negadas por Sabbar, quen xunto con outras testemuñas, alegou que fora víctima de torturas e malos tratos. Posteriormente, Sabbar foi sometido a un segundo xuízo no que se lle condenou a un ano e seis meses, sumando en total ambas as condenas tres anos e seis meses de prisión. Ambos os xuízos celebráronse sen garantías procesuais, sen permitir un libre exercicio do dereito de defensa, sen proba incrimenatoria algunha, e sen ter potestade algunha sobre el os tribunais de ocupación que lle axuizaron.

Actualmente Brahim Sabbar está privado de liberdade e cumprindo as condenas impostas polos tribunais de ocupación marroquís no denominado "Cárcere Negro" do El Aaiún, padecendo graves enfermidades sen recibir ningún tipo de atención nin axuda médica. (A súa tensión arterial é superior a 18/22, sofre enfermidades dixestivas, trastornos de visión, entre outros padecementos). Brahim Sabbar é membro de varias organizacións nacionais e internacionais de defensa dos Dereitos Humanos, entre elas:

- O Comité Saharauí para a Autodeterminación do Pobo Saharauí (CODAPSO), fundada polo Premio Rafto, Sidi Mohamed Daddach.

- A Oficina Internacional para o Respecto dos Dereitos Humanos (BIRDHSO).

- Front Line.

- O Comité de Apoio á Campaña Internacional para a Defensa dos Activistas de Dereitos Humanos no Sahara Occidental, no que foi elixido primeiro adxunto do seu presidente.

- Sección El Aaiún da Asociación Marroquí de Dereitos Humanos.

Brahim Sabbar contribuíu na elaboración de varios Memorandos e Informes sobre a situación dos dereitos humanos nos Territorios Ocupados do Sahara Occidental, o último deles publicado pola ASVDH en 2006 sobre a Intifada iniciada en maio de 2005.

interveu en diversos encontros relevantes para a concienciación da Comunidade Internacional pola grave situación de violación Dereitos Humanos que prevalece nos Territorios Ocupados do Sahara Occidental, entre eles:

- Encontro coa Delegación ad hoc do Parlamento Europeo presidida pola Eurodeputada Catherine Lalumière, en marzo de 2002.

- Encontro coa Misión de Información do Alto Comisionado de Dereitos Humanos de Nacións Unidas, en maio de 2006.

- Encontros con varias embaixadas e consulados acreditados en Rabat.

Brahim Sabbar tamén se destacou por numerosas entrevistas acordadas con medios de comunicación escritos e radiofónicos de diversos países, moi particularmente Marrocos, Francia, España, Dinamarca, Holanda, Suíza, Alxeria, Sahara Occidental.

Desde Maio de 2005 estase tornando cada vez mais atroz a situación de violencia cara á poboación saharauí nos Territorios Ocupados ilegalmente por Marrocos do Sahara Occidental, e centenares de cidadáns saharauís e activistas de DDHH foron e seguen sendo secuestrados, torturados, interrogados, e encarcerados ilegalmente, e ata asasinados, pola súa participación nas manifestacións pacíficas que reivindican o Dereito do Pobo Saharauí á Autodeterminación.

Ante estas graves violacións de dereitos humanos perpetradas polo réxime marroquí contra a poboación civil saharauí e o perigo que implica para a súa integridade física individual e colectiva, ESIXIMOS

Ø A liberación inmediata de BRAHIM SABBAR, Secretario Xeral da Asociación Saharauí de Víctimas de Violacións Graves de Dereitos Humanos Cometidas polo Estado Marroquí.

Ø A liberación inmediata de todos os presos políticos Saharauís, o esclarecemento do destino dos desaparecidos, o cesamento da persecución e da fustrigación aos defensores de Dereitos Humanos Saharauís, e a condena dos culpables.

Ø A retirada de todas as unidades de opresión despregadas nas rúas das cidades Saharauís ocupadas.

Ø A libre entrada e circulación dos observadores internacionais e os medios de información ao territorio.

Ø O cumprimento de Marrocos da legalidade internacional sobre o territorio do Sahara Occidental.

Comité de Coordinación
Telf: 34 928.240.884
Fax: 34 928.248.659
Correo electrónico: cppsaharaui@gmail.com


Acompáñase Carta para enviar ás direccións do Goberno marroquí que se indican :


Direccións e Fax

Sa Majesté le Roi Mohammed VI Ibn Al Hassan, Roi du Maroc, Palais Royal, Rabat, Maroc, Fax : +212.37.73.07.72

M. Abbas le Fassi, Premier Ministre, Bureau du Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Palais Royal, Rabat, Maroc, + Fax : 212.37.76.99.95/91.95/77.68.37

M. Adelouahed Radi, Ministre de Justice, Ministère de la Justice, Satisfait Mamounia, Rabat, Maroc, Fax : +212.37.72.37.10/73.07.72/73.89.40

M. Chakib Ben Moussa, Ministre d'Affaires intérieures, Quartier Administratif, Rabat, Maroc, Fax : 212.37.76.20.56

M. Fassi le Fahri, Ministre d'Extérieurs et de Coopération, Avenue F Roosevelt, Rabat, Maroc. Fax : +212.37.76.55.08 /.46 79. E-mail : mail@maec.gov.ma

Conseil Consultatif des Droits Humains (CCDH), Satisfait donne Chouhada, B.P. 1341, Rabat, Maroc. Fax : + 212 37.72.68.56. E-mail :
ccdh@ccdh.org.ma

Mission permanente du royaume de Maroc dans les Nations Unies à Genève, Chemin François-Lehmann 1å, Mariez postale 244,.1218 Grand-Saconnex, Suisse, E-mail : mission.maroc@ties.itu.int , fax : + 41.22.791.81.80

Mission diplomatique du royaume de Maroc à Bruxelles, 2 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgique, Fax : +32.2.626.34.34
Carta dirixida ao goberno marroquí.


Je suis avec la préoccupation maximale la situation dégradante des droits humains que vit la population sahraoui sous occupation marocaine comme conséquence del système répressif implanté dans le territoire del le Sahara Occidental par le déploiement de multiples unités visant à maltraiter, kidnapper et torturer aux manifestants pacifiques des sahraouis, et à la persécution et au harcèlement aux défenseurs de droits humains, en empêchant l'exercice de ses droits fondamentaux, et la libre expression de ses droits légitimes à l'autodétermination.
Aussi mo'il préoccupe la situation alarmante que vit le prisonnier politique BRAHIM SABBAR, Secrétaire Général de l'Association ASVDH et les dizaines de prisonniers politiques sahraouis dans les prisons de l'Aaiún, Ait Meloul, Tiznit, Inzegan, Bouzakaren, j'Ai salé et Kenitra. Ces prisonniers qu'ils ont été torturés, interrogés, soumis à des jugements sans garanties et condamné de manière illégale, ont été internationalement reconnus comme prisonniers d'avis.

Devant cette grave situation vexations et violations de ses droits fondamentaux contre les Conventions Internements et le Droit International Humanitaire, j'EXIGE :

La Libération immédiate et inconditionnelle de BRAHIM SABBAR Et TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES SAHARAUIS.

Nom et Noms de famille :.................................................................

Localité :...........................................................................................

Pays :...............................................................................................

Firme:................................... Data :.................................................


Estou seguindo coa máxima preocupación a situación degradante dos dereitos humanos que vive a poboación saharauí baixo ocupación marroquí como consecuencia do sistema represivo implantado no territorio do Sahara Occidental mediante o despregamento de múltiples unidades dirixidas a maltratar, secuestrar e torturar aos manifestantes pacíficos saharauís, e á persecución e fustrigación aos defensores de dereitos humanos, impedindo o exercicio dos seus dereitos fundamentais, e a libre expresión dos seus dereitos lexítimos á autodeterminación.
Tamén me preocupa de xeito alarmante a situación que vive o preso político BRAHIM SABBAR, Secretario Xeral da Asociación ASVDH e as decenas de presos políticos saharauís na cárceres do Aaiún, Ait Meloul, Tiznit, Inzegan, Bouzakaren, Salé e Kenitra. Estes presos que foron torturados, interrogados, sometidos a xuízos sen garantías e condenados de forma ilegal, foron recoñecidos internacionalmente como presos de opinión.

Ante esta grave situación de vexacións e violacións dos seus dereitos fundamentais en contra dos Convenios Internacionais e o Dereito Internacional Humanitario, ESIXO:

A Liberación inmediata e incondicional de BRAHIM SABBAR E TODOLOS PRESOS POLÍTICOS SAHARAUÍS.

Nome e Apelidos:.................................................................
Localidade:........................................................................... País:..................................................................................... Firma:...................................Data:........................................

http://asvdh.net/esp/?p=76

Sem comentários: