sábado, abril 12, 2008

Os pobres nunca se beneficiaron do PIB

UXT denuncia que a precariedade creceu un 2,5% entre 2004 e 2006, mentres a economía facíao nun 9,5%

Albert Martín Vidal / Público.

España atópase enredada na peor dos paradoxos: o crecemento económico que se rexistrou no período 2004-2006 viu acompañado dun incremento de persoas que viven por baixo do limiar da pobreza.

Así o corroboran datos feitos públicos pola UXT: nese trienio, a economía española creceu un 9,5 % pero esa cifra non serviu para reducir a proporción de desfavorecidos, que creceu un 2,5%.

A sección catalá deste sindicato deu a coñecer estas cifras e esixiu ao executivo catalán que aumente as prestacións sociais, a pesar da evidencia da desaceleración económica. O obxectivo: evitar que aumente de xeito importante a pobreza en Catalunya, comunidade onde as cifras son particularmente preocupantes: no mesmo trienio 2004-2006, cun incremento do PIB do 9,5%, a pobreza creceu un 12,4%.

UXT utilizou os datos oficiais sobre pobreza publicados polo Idescat, que confirma que en Catalunya viven máis de 1.300.000 persoas cuns ingresos por baixo do limiar da pobreza, o que supón que un de cada cinco cataláns conta con menos de 8.276 euros ao ano.

Mileuristas en perigo

A secretaria de política institucional do sindicato, Eva Selectos, alertou de que esta situación aínda pode empeorar afectando aos mozos. "Se non se mellora a redistribución da riqueza, os mileuristas de hoxe serán os pobres do futuro. Non podemos basear o noso modelo de crecemento nos baixos salarios", manifestou. "A incapacidade que ata agora está demostrando o goberno catalán para facer fronte aos problemas está provocando unha maior vulnerabilidade, ensanchando os límites de exclusión social", engadiu.

Catalunya acusou particularmente a tendencia que se rexistra no resto de España. No período 2000-2006 a pobreza nesta comunidade aumentou ata un 16,4%, a pesar de que o crecemento do seu PIB foi dun 28,2%. Para combater esta situación, o sindicato propón dotar economicamente e avanzar na aplicación da Lei de Dependencia do Goberno e na Lei de Servizos Sociais da Generalitat e mellorar o salario da Renda Mínima de Inserción.
Vítimas do Euribor

Raúl Pau é educador social e o seu traballo xunto a persoas desfavorecidas convenceulle, particularmente nos últimos anos, de que o perfil clásico de pobreza rompeuse: nesta categoría xa non só se atopan persoas maiores, inmigrantes, parados ou drogodependentes.

-A este sector incorpóranse agora moitas persoas que se meteron nunha hipoteca e á que as subidas do Euribor deixoulle unha renda per cápita minúscula-, apunta. -Compraron un piso vendo unha oportunidade pero agora non poden vendelo. A miúdo teñen fillos e agora están desbordados e practicamente sen axudas-, engade.

-Outra tendencia dos últimos anos é a presenza de familias monoparentais: tras unha separación a muller ten que afrontar a hipoteca ou o aluguer ademais de facerse cargo dos fillos, en situacións en que non sempre colabora o pai-, di.

http://www.publico.es/espana/069369/pobres/nunca/beneficiaron/pib

Sem comentários: