quarta-feira, abril 09, 2008

PODER MEDIÁTICO

Julio Escalona

A democracia, vén sendo substituída por un poder totalitario que vai sometendo o público ao privado. O totalitarismo estatal que tivo e ten gran impacto, vai sendo deixado de lado por esa vasta construcción dictatorial que hoxe ten ao goberno de EEUU como instrumento. A máis feroz alianza de corporacións internacionais, cunha ciencia e tecnoloxía ao servizo dun aparello militar e policial, apoiado nunha poderosa rede mundial de “comunicación” ao servizo do capitalismo globalizado, que se vai apoderando do inconsciente colectivo e individual, impondo o terror para que prospere o deus do diñeiro.

A realidade sempre foi unha construcción social, cuxo contido e sentido depende de quen controle os sistemas de mediación entre nós e a vida que vivimos; nós e a producción da vida; nós e a natureza, nós e Deus, entre eu e os outros, entre eu comigo mesmo, cos valores que profeso. Hoxe os sistemas de mediación son controlados por un poder transnacional que abusa e dispón.

É unha guerra de carácter cotián que invadiu a nosa intimidade, a nosa vida cotiá, os nosos desexos, os nosos soños, o noso cerebro.

Afástallenos o próximo, rompendo os nosos vínculos coa contorna inmediata.

O bombardeo informativo xera confusión, como unha maraña de feitos aos que só o mediador dálles sentido. Tamén xera esquecemento. Os feitos disólvense e superpóñense na memoria.

A realidade é fragmentada e faise moi difícil captala na súa totalidade, nas súas interrelacións. É a manipulación. Unha razón distorsiónada e uns sentimentos pervertidos, van determinando que aceptemos como verdade, aquilo que as correntes fascistas van creando. O egoísmo, o individualismo e os máis baixos instintos son estimulados. Entón, a tortura, os cárceres clandestinos e os bombardeos xenocidas ou son unha necesidade ou os “ignóramos”. É a cultura criminal, do fetiche.Ante a crise dos partidos e as redes populares, impuxéronse as redes e verdades mediáticas, o individual sobre o colectivo. Pero se o exercicio da política recupérao a poboación, e a rúa, a esquina, a fábrica, a escola volven ser eixo da política, esa realidade terminará impóndose á mediática.

Sem comentários: