terça-feira, maio 13, 2008

Honduras: un estado preso pola corrupción

Ramón Zavala
(Membro da Coordinadora de Resistencia de Honduras)
Cando un home ou muller toma un ideal como algo último e sublime está disposto a dalo todo polo mesmo, isto acaeceu no proceder dos catro fiscais quen tomaron a causa da Xustiza como algo prioritario e necesario para a paz, a democratización do estado Hondureño.
Cansados de meses de expor a todas as instancias superiores, como ser o fiscal xeral e ao mesmo comisionado dos dereitos humanos sobre a urxente necesidade de dar trámite aos expedientes abertos a varios corruptos e do silencio cómplice así como desidia por parte dos seus superiores ao arquivar todos estes casos e é mais ao sancionar indirectamente aos mesmos fiscais separándoos dos seus cargos para evitar que seguisen investigando, foi así como tomaron un último recurso, o recurso dos pobres dos que non teñen voz nos medios de comunicación dos poderosos, o recurso da loita pacífica da folga de fame.
A fiscalía unha institución destinada a protexer ao pobo hondureño en teoría porque na práctica converteuse nun botín dos ricos e poderosos que nomean a un fiscal xeral e un adxunto para que lles apañen todos e cada un dos seus actos de corrupción senón preguntémonos cantos corruptos están presos e cantos pobres permanecen anos presos por delictos menores.
O nomeamento do fiscal xeral Leónidas Bautista é un acto fóra de lei desde o mesmo momento en que se nomea sendo un deputado por parte do Partido Nacional e o mesmo do fiscal adxunto que é membro do Partido Liberal, é claro que o bipartidismo que tan tráxico foi para o pobo hondureño divídese a fiscalía igual que o fai coa Corte Suprema de Xustiza e co Ministerio Público.
Pero esta loita deixou de ser so unha loita de catro persoas o sentir do pobo hondureño é un "xa abonda" a tanto descaro de quen rouban millóns ao pobo e levantáronse voces e accións de protesta das Igrexas Evanxélicas e Católica que nun acto de ecumenismo xuntos din non aos novos faraóns que explotan ao pobo de Honduras e a folga agora compona sacerdotes, pastores e membros das organizacións populares.
A arrogancia do Congreso Nacional e o seu presidente chega a raiar na tolemia xa que falan de estupideces como o pensar que se quere desestabilizar o estado, de politizar o reclamo en fin como se di de "xulgar a Deus en nome de deus", a última labor dilatoria é pedir que a OEA dirima o conflicto porque eles non o poden resolver, mentres tanto os fiscais heroicamente levan 28 días na folga xa a súa vida corre perigo, sen soldo porque se lles suspendeu e cunha familia por detrás porque eles tamén a teñen con todo a súa firmeza conmoveu ao pobo hondureño.
Os medios de comunicación en poder dos mesmos corruptos poderosos desataron unha campaña de mentiras e difamación propia da caza bruxas máis insidiosa da antigüidade, "mente, mente, que unha mentira repetida mil veces convértese en verdade" esta parece ser consígnaa dos poderosos.
Con todo o pobo está decidido a loitar a xustiza non é unha reivindicación dos fiscais é realmente o clamor dun pobo sumido na pobreza que está listo a lanzarse a loitar por unha patria libre de corruptos.
"Benaventurados os que teñen fame e sede de Xustiza porque eles serán saciados".

Sem comentários: