quinta-feira, agosto 07, 2008

TESTEMUÑO DO MARTIRIO DO BISPO ENRIQUE ANGELELLI

MIGUEL ESTEBAN HESAYNE
Bispo

O 4 de agosto de 1976 atopándome no Bispado de Viedma recibín a noticia oficial da morte do Bispo Angelelli ocasionada -segundo comunicaba o cable- por un accidente automobilístico. A noticia da súa morte golpeoume moi fondo. Foi a triste morte do amigo, confidente e lúcido conselleiro pastoral. Á luz da Fe en Xesús Resucitado, cuxa presenza, o "Pelado" como o chamabamos... -irradiaba como anuncio pascual vibrante e claro- o golpe de tristeza fóiseme transformando ata nunha sensación de vitoria... ¡¡¡o Pelado logrou a graza do martirio cristián!!!, díxenme e comecei a proclamalo. E o que foi unha instantánea intuición converteuse agora nunha certeza.

Coa noticia da morte do meu irmán no episcopado o Pai Bispo Enrique Angelelli apiñáronseme os recordos dos encontros persoais e reunións pastorais que mantiven co amigo e pastor desde que o coñecín como integrante notable da COEPAL, primeiro e logo sendo eu bispo de Viedma en charlas persoais e as Asembleas Plenarias do Episcopado. Pero unha e outra vez, nos diversos recordos da súa gran riqueza de vivencia evanxélica persoal como de claras e vigorosas orientacións pastorais, resaltaba punzante a conversación confidencial que mantiven con el quince días antes do 4 de agosto... Admiraba o seu contaxioso e vigoroso entusiasmo pastoral, o seu sereno e firme coraxe e ata ás veces riseiro anuncio do Evanxeo a secas, orientado sempre cara á construción da nova civilización do Amor e denunciando sen eufemismos a inxustiza social e a escalada de violencia e atropelos á cidadanía causados principalmente por funcionarios do Estado; pero, día a día preocupábame a súa seguridade persoal... Por iso, nesa conversación confidencial, decidín aconsellarlle que por un tempo ocultárase, quizá facendo unha viaxe ao exterior... De inmediato e con firmeza contestoume que NON. De ningún xeito sairía fóra do país. "Mira- díxome con serena firmeza- agora tócame a min"... "Se me oculto ou saio de La Rioja seguirán matando ás miñas ovellas..." Corrían días escuros e tensos cargados de ameazas, detencións e torturas de dirixentes laicos de pastoral diocesana e o asasinato a eito dos seus dous sacerdotes Murias e Longeville xuntamente co cruel asasinato do dirixente laico de pastoral rural cribado ante a súa esposa e fillos na súa propia casa, por un grupo das Forzas Armadas.

Con estes antecedentes íntimos persoais, como non ía estar convencido do asasinato que lle quitou a vida a Angelelli a causa do Evanxeo e polo tanto consideralo e proclamalo mártir xunto á gran maioría do pobo de Deus, libre de ideoloxías e prexuízos políticos ou receos clericais.

E esta íntima convicción de que Angelelli fora asasinado para silenciar a súa mensaxe e acción pastoral, en forma providencial transformouse en obxectiva persuasión, ao momento de ler o documento xudicial que me foi enviado desde o Xulgado de Instrución N-1 no Criminal e Correccional da Cidade de La Rioja (ano 1983).

De acordo a documentación xudicial, a certeza moral do asasinato de Enrique Angelelli logrou a certeza xudicial a tal punto que a Corte Federal establece en forma indubidable circunstancias que non poden ser materia de controversia e cualifica xuridicamente o caso Angelelli, en forma definitiva e incontrovertible, homicidio cualificado.

A artimaña criminal do accidente provocado por unha falsa manobra que cometería o Bispo Angelelli nese momento, queda ao descuberto ante datos probados e asentados na documentación de referencia.

Queda probado:

- que a camioneta foi encerrada pola esquerda ao momento que se produce unha explosión...

- que o corpo do Bispo Angelelli quedou situado a vinte e cinco metros do lugar final da camioneta... co corpo estendido e os pés xuntos... mostrando ambos os talóns perda da pel sen ningún indicio de golpes ou contusións no resto do corpo... por iso, infírese que foi arrastrado ata o lugar mencionado por intervención dos autores do feito.

- que a camioneta presentaba unha goma desinflada, cuxa cámara tiña un corte de trece centímetros, o que non foi causa do envorco segundo pericia mecánica practicada.

Por estes datos e outras circunstancias, obxectivamente probatorias, queda firme a sentenza xudicial que a "morte de Monseñor Enrique Anxo Angelelli non obedeceu a un accidente de tránsito, senón a un homicidio friamente premeditado e esperado pola vítima" reza a resolución do Expediente Nº23.350 do Xulgado de Instrución no Criminal e Correccional N 1 da Cidade de La Rioja.

A este testemuño xudicial pódeselle agregar outros elementos de xuízo ponderables que confirman ata a evidencia que o noso Bispo arxentino Angelelli foi asasinado. Estas e outras moitas circunstancias e testemuños deixan a fundada certeza que se quixo borrar ata a mesma morte do perseguido Pastor rioxano porque anunciaba o Evanxeo de Xesús a secas no marco de plena fidelidade ao Concilio Vaticano II e a súa predica evanxelizadora molestaba aos proxectos gobernamentais provinciais e nacionais.

Un feito que hai pouco tempo se me transmitiu e estimo case descoñecido, sumamente elocuente e que presume participación persoal das Forzas Armadas e de Seguridade directa ou indirectamente no asasinato do Bispo Angelelli, é o testemuño da Relixiosa enfermeira diplomada que cumpría garda na morgue do Hospital da Cidade de La Rioja ese día da morte do Bispo. Tocoulle limpar o cadáver do Bispo Angelelli e ao dalo volta na padiola sorprendeuse por un orificio moi fondo na caluga do cadáver... Ante a exclamación de sorpresa da Relixiosa enfermeira, dous Oficiais das Forzas Armadas e Seguridade que se atopaban en custodia, de inmediato retirárona do que era a súa tarefa habitual ordenándolle textualmente: "Irmá, vostede non viu nada".

Ante este feito e outros como o de pretender achandar o Bispado de La Rioja ao coñecerse a morte do Bispo pódese, nin sequera, dubidar que dunha ou outro xeito que as Autoridades do Goberno de facto e as Forzas Armadas e de Seguridade tiveron participación na morte de Angelelli a quen non puideron silenciar en vida... Isto é o que restaría probar xunto cos civís acusados no Expediente citado e é competencia da Cámara Federal de Córdoba, competencia que lle fose outorgada polo Alto Tribunal da Corte Suprema. Pero isto interesa para chegar a unha sentenza condenatoria dos directos ou indirectos executores do crime.

A nós como Igrexa católica nos basta, ata con grao de certeza, de que o Bispo Enrique Angelelli foi asasinado e non morreu por un accidente automobilístico.

Non se comprende como as Autoridades Eclesiásticas dese entón aceptaron esa interpretación oficial e deixaron en mans das Forzas Armadas e de Seguridade o cadáver do Bispo, sen polo menos unha testemuña do Episcopado para a correspondente autopsia. Por iso, neste momento contando como contamos co feito histórico do asasinato do Bispo Enrique Angelelli, urxe esclarecer a verdade dos feitos sen dilación; sen esperar actuacións dos tribunais para chegar a outras instancias legais condenatorias dos asasinos, que de realizarse, ben vindas en honra á xustiza. Para difundir e confirmar a Fe Cristiá con maior forza do Alto na nosa Patria, é hora que a Igrexa católica na Arxentina recoñeza en Enrique Angelelli o seu primeiro mártir bispo arxentino, porque sempre será verdade que "sangre de mártires é semente de novos cristiáns" (Tertuliano).

Unha vez máis, cúmprese a afirmación evanxélica que sae do profundo do corazón de Xesús en pregaria ao seu Pai Celestial, agradecéndolle a revelación de cousas importantes a xente sinxela (Lc.10,21). O pobo de Deus de todas as latitudes do país e Latinoamérica non creu a versión oficial. O pobo de Deus desde que se coñeceu a triste noticia da morte do bispo rioxano Angelelli véno aclamando como Mártir da Fe Cristiá. O 4 de agosto o Pobo de Deus celebra o triunfo martirial do Bispo dos pobres que deu a súa vida ata a morte para anunciar o Evanxeo de Xesús ao servizo do pobo rioxano en primeiro lugar e ao mundo que puido alcanzar.

Ao cumprirse 30 [Hesayne escribe no 2006] anos da súa morte martirial únome -unha vez máis- ao clamor do Pobo de Deus para celebrar a súa gloriosa morte á luz da Fe Cristiá coa esperanza que pronto podamos celebrar gozosos e agradecidos na liturxia católica a festividade de Enrique Angelelli Bispo e Mártir, supremo acto evanxelizador para gloria de Deus Bendito.

Sem comentários: