quinta-feira, outubro 02, 2008

8,90 millóns para a Casa Real

A Casa Real  terá 8,90 millóns no 2009, un 2,7% máis que no 2008

A Casa do Real dispondra o próximo ano de 8,90 millóns de euros, o que supón un incremento do 2,7 por cento respecto ao 2008. Nas contas públicas do 2008 a Xefatura do Estado tiña 8,66 millóns de euros, un 4,5 por cento por riba do fixado no ano 2007. Así, a partida destinada á Casa Real increméntase menos que no último ano e pasa ao 2,7 por cento.

A Constitución Hespanhola establece que o Rei recibe dos orzamentos xerais do Estado "unha cantidade global para o sostemento da súa familia e da súa casa, e distribúe libremente a mesma". Entre tanto, o salario dos parlamentarios e dos altos cargos do Goberno permanecerá conxelado o próximo ano. De feito, os Cortes Xerais contarán no 2009 con 237,06 millóns de euros, de aprobarse o proxecto presentado por Solbes, o que se traduce nunha suba global do 2 por cento en comparanza co 2008.

Un aumento que non afectará aos deputados e senadores, aínda que os funcionarios si verán incrementádevos os seus emolumentos nunha tres por cento. Dentro deste apartado inclúense os 99,28 millóns destinados ao Congreso (98,40 millóns no 2008) e os 60,95 millóns do Senado (60,5 millóns este ano), ademais dos algo máis de 599.000 euros da Xunta Electoral Central (JEC), que ve reducida lixeiramente a súa partida anterior, de 606.650 euros.Igualmente, está recollida nesa contía que o Tribunal de Contas aumentará a súa partida nun 5,2 por cento, ata os 60 millóns de euros, entrementres que o Consello de Estado se incrementa nun 3,5 por cento e acada os 12,5 millóns de euros. Tamén está en Cortes Xerais o Valedor do Pobo, dotado con 15,96 millóns de euros, fronte aos 15,3 millóns actuais.

Sem comentários: