domingo, novembro 01, 2009

Os docentes de relixión custaran mais de 150.000 €


O custo dos profesores de relixión ás contas públicas de Galicia para o próximo ano será de 153.279 euros.

Dentro da mesma partida de gasto non se contemplan nin aumentos nin recortes para trienios ou o IPC, e só aumenta a propia contía de diñeiro destinado a estes docentes, cuxo réxime non é equiparable o resto de profesores.
A norma base que rexe todo o relativo aos profesores de relixión baséase nun acordo entre o Estado e a Santa Sé, en base ao cal ``o ensino relixioso será impartido polas persoas que, para cada ano escolar, sexan designadas pola autoridade académica entre aquelas que o Ordinario diocesano propoña para exercer este ensino´´.

Xornal de Galicia

Sem comentários: