sábado, março 20, 2010

Novo ataque da Coz de Galicia o BNG

Novamente e despois do ataque total deste medio de comunicación nas pasadas elección o parlamento do noso Pais xa fai un ano, a Coz de Galicia volve a atacar o BNG coas súas mellores ferramentas, onte podíase ler na súa web a seguinte noticia:

As correntes do BNG levan a Internet as súas loitas internas

Webs oficiais e blogs serven para airear filias e fobias e para esbozar duras críticas en temas de estratexia política

Definida como unha fiestra ao mundo, Internet converteuse tamén nunha sorte de rendija para intuír o que ocorre nos cuartos traseiros. A diversidade de correntes e sensibilidades que integran o BNG, unha fronte política moi afeito acoller duros debates internos, converteron Internet nunha especie de cuadrilátero. Desde páxinas webs oficiais e blogs airéanse filias e fobias e lánzanse acedas críticas sobre asuntos de estratexia. Esa militancia política on-line , desde a que se expoñen propostas e desde a que se destripa ao adversario, parece situar ao Bloque á vangarda das tecnoloxías. Afiliados e simpatizantes atopan na Red un medio de entretemento e información, pero ás veces abren as portas de toda a fontanería interna, ese cuarto que sempre permanecía a resgardo.

A proliferación de enlaces nos que se alude a cuestións internas converteron ao BNG na forza máis transparente na Red , moi por encima do PSDEG e do PP. Ata o punto de que, ironicamente, xa saíu o previsible chiste sobre o Bloge Nacionalista Galego, no que cada vez hai menos bloqueiros e máis blogueiros. O último e soado exemplo é a páxina web do Encontro Irmandiño (EI), a corrente liderada por Beiras. Este grupo, o único que apoiou a necesidade de convocar unha asemblea nacional antes das municipais, colgou unha crónica de arranque anodino e de final explosivo. Logo de expor descriptivamente as razóns que levaron a uns e a outros a emitir o seu voto, EI cualifica a decisión maioritaria do consello nacional de «golpe de estado» e entende que os argumentos esgrimidos pola UPG son de «análise psicolóxica». O texto alude tamén á «podremia» do Bloque porque os estatutos obrigan a convocar unha asemblea ordinaria.

Nunha liña editorial alternativa e afastada dos parámetros clásicos, onde a contención brilla pola súa ausencia, sitúase o blog Renovar BNG, promovido por persoas de Máis Galiza próximas a Carlos Aymerich, que converteron a crítica á UPG e á figura de Guillerme Vázquez nun constante entretemento. Trátase do blog máis activo e que máis fai por difundir as súas propostas, no que se combinan análises serias para reformular o modelo do Bloque con textos que entran na categoría do humor.

As plataformas web promovidas polos partidos, como é o caso da UPG coa páxina de www.gznación.com, recorren a un modelo máis clásico, o de diario dixital. Pero as tribunas que ás veces asinan destacados membros da Ou serven para discrepar abertamente do defendido por outros militantes no consello nacional. é o que ocorreu non hai moito tempo con Francisco Rodríguez, que publicou un durísimo artigo contra Beiras por oporse á fusión das dúas caixas galegas. No texto, o dirixente da Ou preguntábase como é posible que un nacionalista poida renunciar a un sistema financeiro propio. A proximidade das municipais aventura novas tormentas na rede nacionalista, onde ven os raios e escóitanse os tronos.

Sem comentários: