quarta-feira, março 24, 2010

O MpDC pide a dimisión do Valedor do Pobo

O Movemento polos Dereitos Civís, despois de ter coñecemento das declaracións que Benigno López fixo onte no Parlamento Galego, solicita que deixe de seguir como Valedor do Pobo porque logo de tal afrenta non debería poder sair á rúa levando ás costas a
responsabilidade de defender a cidadanía.

O MpDC critica duramente a postura tomada polo Valedor ante a realidade lingüística que nos atinxe. Un cargo como o do Valedor non pode difundir ideas políticas e si mirar polos intereses da cidadanía, por defender o que é de lei. Como pode aludir a que a defensa do
galego iría contra a constitución?

Por iso desde o Movemento non se entende por que Benigno López considera anticonstitucional que os galegos defendan a súa lingua. Un Valedor do Pobo non pode criticar a defensa da elección do galego, xa que iso si que é anticonstitucional.

Tamén debemos recordar que os requisitos para ser Valedor do Pobo son tres, ter a condición política de galego, estar en pleno disfrute dos dereitos civís e políticos e coñecer os idiomas cooficiais da comunidade. Polo tanto Benigno López ten a obriga, tanto
constitucional como polo posto que sustenta de defender e respectar o galego.

En cantas ocasións o Movemento non terá criticado a súa pobre e deixada actividade, se ben isto supera todas as expectativas que el mesmo creou. Despois de non ter feito nada para que se garantan os dereitos lingüísticos da cidadanía galega e de presentar un infome
raquítico en canto a mantemento das liberdades do pobo aínda di reivindicou o papel da Constitución e da "liberdade do individuo" por riba de "calquera outra liberdade idiomática" e advertiu que o seu traballo se guiará sempre por esta premisa.

Onde imos parar? Quen nos vai valer do valedor? Por que temos que volver preguntarnos iso se debía ser el quen de oficio actuase para impedir que se veten e corten usos da nosa lingua? Cando poderá unha institución cumprir cos seus cometidos sen termos que asistir a
escándalo tras escándalo no que se refire ás liberdades e dereitos civís? Cando alguén poderá reclamar o que é seu e que aínda por riba non lle baixen unha vara na man como as/os mestres no franquismo?

Como o Parlamento galego pode ser escenario de tal esperpento e por que as e os cidadáns temos que ver, unha vez máis, como a Xustiza se dilúe na incompetencia, como as institucións que na teoría nos gardan na práctica nos deixan caer na máis absoluta indefensión e como podemos facer valer os nosos dereitos se os poderes públicos son os primeiros en pisalos?

Sem comentários: