quinta-feira, abril 29, 2010

1º de maio, crise e alternativas

Artigo de Manuel Mera:

Este ano o Día Internacional da Clase Traballadora está enmarcado pola crise sistémica que, pra clase obreira, concrétase a esta altura nun medre do desemprego, unha fiscalidade máis negativa e menores servizos e prestacións públicas. Agora ben, non pra todos os resultados son negativos, xa que os grandes grupos económicos saen afortalados, recuperando axiña lucros, e, o que é máis destacábel, coidan que a loita de clases resolveuse definitivamente ao seu favor. Ou sexa: cun aumento da explotación e unha derrota estratéxica da clase traballadora.

Sen sermos demasiado optimistas, mesmo recoñecendo que este primeiro período da crise estase saldando favorabelmente para a grande burguesía, podemos afirmar que esta nova etapa histórica non está totalmente definida. Calquera pode ollar que non se lle deu unha saída axeitada aos grandes atrancos económicos, ecolóxicos e de esgotamento de recursos vitais, que son temas transcendentais que fican pendentes e que se suman aos tradicionais conflitos laborais e nacionais. Se isto é certo no ámbito mundial, as perspectivas aínda son moito máis negativas cando fan referencia á Unión Europea e aos países periféricos dependentes (como Galiza). Todo indica que o crecemento económico desprázase a Estados como os que conforman o BRIC (Brasil, India, Rusia e China), que ademais aparecen como potencias en ascenso, porén tamén a outros con menor peso e que representan un modelo alternativo como a ALBA.

Por qué se resolveu, neste primeiro período, a favor das clases dominantes esta crise, malia que foron as que a provocaron? Sen dúbida incidiu en boa medida a enorme concentración e centralización que existe hoxe da economía e nos medios de información (o pensamento único), e a subordinación dos gobernos e organismos internacionais á grande burguesía. Porén tampouco se pode ignorar que as organizacións sociais e os partidos políticos que representan os intereses das clases populares foron moi debilitados, tanto a nivel ideolóxico como organizativo durante as nefastas décadas de globalización neoliberal. Asemade, unha parte importante do sindicalismo e partidos da esquerda pregáronse aos intereses do capital, e confórmanse diante de cada nova esixencia da patronal con moderar os retrocesos. Os sucesivos acordos de negociación colectiva por parte de CC.OO. e UGT coa patronal CEOE, pra limitar salarios, foron feitos na pasividade, sempre buscando unha xustificación (neste contexto o da crise), son exemplo desta asunción por parte dalgunhas direcións sindicais dos proxectos estratéxicos do capital.

Neste contexto é que en Galiza se están impondo, como no Estado español co governo do PSOE (como antes co PP), medidas que botan nas costas das clases subalternas os custes da socialización das débedas do sistema financeiro e da promoción inmobiliaria. Entre estas decisións podemos salientar o aumento do IVE en dous puntos, ou a pretensión de rebaixar os custes das indemnizacións por despedimento e das cotas sociais ou alongar o período de traballo pra o aceso á xubilación. A estas políticas neoliberais, por se non abondara, temos que sumar na nosa nación unha xeira de medidas que privatizan servizos e prestacións públicas, favorecendo os reclamos patronais sen aclarar o grau no que benefician ao país, mentres diminúen o papel das organizacións sociais nas decisións de goberno.

Non se axe desde a Xunta de Galiza, desde o governo do Partido Popular, en función das necesidades das maiorías sociais, senón fundamentalmente primando os intereses das clases dominantes, mesmo no eido identitario e idiomático. A dereita considera que as resistencias populares están derrotadas por décadas, por esta razón governan con dureza e soberbia diante dos máis débiles, do que se gaban, mentres son submisos cos que teñen poder (a actitude con empresas como Citroën ou o Corte Inglés, e mesmo cos directivos das Caixas, son un exemplo).

Agora ben, hoxe, a ideoloxía hexemónica é refugada tanto en feitos como nos argumentos que predica non só polas clases populares senón tamén por sectores da burguesía baixa e media. Isto é así, aínda que ás veces a xente na súa práctica cotiá axe con métodos e orientacións propias do estrutural-funcionalismo e da globalización neoliberal. Por iso os sectores máis lúcidos do sistema, sabedores da súa debilidade a medio prazo centran a súa estratexia en destruír aquelas organizacións e governos que podan representar unha alternativa popular e soberanista diante do imperialismo (demonizando as ideas, reescribindo a historia, recortando as liberdades e premendo no campo militar se fai falla).

Se ollamos no noso entorno, se lemos entre liñas nos xornais, e consultamos páxinas web alternativas, podemos concluír que en realidade a protesta das clases populares, especialmente da clase obreira, continúa viva e mesmo aumentou moito en relación aos últimos anos. Porén, compre recoñecer que son normalmente mobilizacións conxunturais e fragmentadas, o que é un atranco pra lle dar dimensión ás loitas e maior contido estratéxico. Tamén compre destacar que en Galiza hai organizacións nacionalistas representativas que seguen erguendo unha alternativa de xustiza social e soberanía; ou sexa, que non todos son iguais como lle interesa divulgar ás clases dominantes (algo no que coincide o infantilismo de esquerda) pra intentar así desacreditar ás alternativas posíbeis.

Esta capacidade mobilizadora mantén vixente a loita de clases, que ademais aumentará a medida que se comprenda pola maioría da povoación que as contradicións do sistema non son conxunturais e que van a máis.

Tampouco podemos ignorar as limitacións e eivas que hai no eido popular, xa que son un atranco moi grande pra mudar positivamente a correlación de forzas. Lembremos as fundamentais: fai falla articular as mobilizacións, máis formación, información e organización, e valorar a política de alianzas. Estas son tarefas prioritarias, mesmo pras organizacións de masas, nesta conxuntura histórica. Feitos e debate, práctica e teoría, deben ir da man; constitúen a praxis que tanto se analizou no século pasado.

Multa a Queremos Galego por unha protesta contra o decreto "non comunicada"

A subdelegación do Goberno de Pontevedra impuxo unha multa de 500 euros ao promotor dunha concentración de urxencia convocada pola plataforma Queremos Galego o luns seguinte á presentación do borrador do decreto do plurilingüismo no ensino, tras considerar que non foi comunicada con suficiente marxe de tempo.

Segundo sinalou en declaracións a Europa Press o voceiro da plataforma, Carlos Callón, os responsables da protesta -celebrada na praza da Peregrina de Pontevedra- solicitáronlle "por escrito" os permisos á entidade estatal, que impuxo unha sanción "grave" pola que terán que aboar un total de 500 euros.

No texto no que se informa da multa, a subdelegación asegura que "o denunciado recibiu comunicación previa á manifestación na que esta se daba por non comunicada, ao presentar o escrito fóra de prazo sen alegar nin xustificar a urxencia da súa convocatoria e celebración".

Callón asegurou que a protesta, na que participación dunhas 200 persoas, "non se obstruíu en absoluto ó tráfico" ao tratarse dunha zona "peonil", polo que non hai "causas obxectivas" ou "molestias a ninguén" que xustifiquen a sanción.

Por outro lado, criticou que no documento se mencione que "se exhibiron pancartas" cos lemas 'Pola defensa da nosa lingua, paremos o decretazo' durante a protesta. Así, aclarou que, se se aplica con ese rigor" a normativa en todas as ocasións, "habería que multar cando gaña un partido político as eleccións e saen á rúa celebralo", dixo.

"Cal é o prexuízo?", se hai un problema burocrático "por que se aplica a esta plataforma e non a outras organizacións?", preguntouse Callón.

Por iso, esixiulle ao Goberno central "que explique" a razón de tomar a devandita decisión e, ademais de realizar "un chamamento público", avanzou que solicitaron que se envíe o escrito" da sanción "en galego", tras non se dar "por informados" desta comunicación -remitida en castelán-

O PP defende que as campañas da Xunta se fagan en español

Bieito Lobeira preguntáballe ao Goberno por qué motivo a Xunta de Galiza emitiu no mes de abril unha campaña sobre o apagamento analóxico e a transición á TDT nas radios de Galiza en español.

"Seica o galego non lles vale? Comprométense a que esta situación non se volva repetir?", preguntou o deputado do BNG.

Porén, na súa resposta o Conselleiro de Educación, lonxe de rectificar e comprometerse a cumprir a legalidade en materia lingüística defendeu o emprego do español na publicidade institucional da Secretaría Xeral de Medios da Xunta en Galiza baixo o argumento do "bilingüismo". Así, recoñece que as cuñas radiofónicas sobre o apagamento analóxico pagadas pola Xunta de Galiza emitíronse nas emisoras privadas do país en castelán, nun 50% dos casos.

"Está moi ben que lle pidan ao PP que fale galego, pero empecen aplicándose o conto"

Para Bieito Lobeira a resposta do conselleira "é unha mostra mais do desprezo do Goberno de Feijóo pola lingua galega". O deputado nacionalista subliñou que "tanto na Lei de Normalización Lingüística como no Estatuto de Galiza establécese claramente a obriga da Xunta de defender e potenciar o galego, a lingua que se atopa en inferioridade de condicións e que foi secularmente perseguida".

"Iso de que a Xunta teña que defender o bilingüismo non aparece por ningures, é un invento do PP e da súa flatulencia ideolóxica que é Galicia Bilingüe. Que a Xunta de Galiza faga anuncios en Galiza en español non sucedeu nunca, nin sequera nos Gobernos de Fraga", denunciou o deputado do BNG.

Por último, Bieito Lobeira puxo como exemplo da "hipocrisía" do Partido Popular respecto á lingua galega a solicitude presentada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para que durante a súa visita a Galiza con motivo do Xacobeo o Papa tamén se exprese en Galiza.

"Parécenos moi ben que lle pidan a un señor de Baviera que fale en galego, pero empecen aplicándose o conto; que os deputados e os conselleiros do Partido Popular falen en galego, que a sinaléctica do Xacobeo no país tamén estea en galego, que as campañas de Galicia Calidade tamén se fagan na nosa lingua e que a Xunta de Galiza cumpra a legalidade e faga as súas campañas institucionais en galego", concluíu o deputado do BNG.

GzNacion

Fenosa xa 'parla' catalán pero segue sen aprender galego

A antiga marca Unión Fenosa ten no noso país unha central térmica (Meirama), participa cun 49% na planta de tratamento da Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), conta con numerosas centrais hidroeléctricas e acapara boa parte do mercado enerxético autóctono. A pesar de que Galiza foi o berce deste imperio eléctrico, a lingua propia apenas tivo espazos simbólicos na súa política empresarial.

Dende setembro de 2009 a eléctrica está integrada no grupo catalán Gas Natural. Naquel mesmo mes, Vieiros publicaba que, paradoxicamente, a adquisición podía acabar abríndolle espazos ao galego. Dende a nova sede central da Barcelona aseguraban que Gas Natural estudaría a posibilidade de normalizar o uso do galego, debido a que sempre tiveran en conta a pluralidade cultural do Estado. Porén, sete meses despois non hai ningún cambio positivo. Un exemplo é a páxina web de Gas Natural Fenosa (novo nome do grupo) que ofrece tres posibilidades de navegación (castelán, catalán e inglés).

Este xornal púxose en contacto o pasado martes coas oficinas de Gas Natural Fenosa en Barcelona para interesarse polos pasos dados ao respecto dos usos lingüísticos. Á espera dunha contestación oficial, polo de agora, a vella Unión Fenosa xa 'parla' catalán pero segue sen aprender o galego.

quarta-feira, abril 28, 2010

Un Primeiro de Maio para que a crise non a sigan a pagar os traballadores

Un ano máis, os sindicatos celebrarán por separado a xornada do Primeiro de Maio, este sábado. Dunha banda, a CIG chama os traballadores a manifestárense a partir das 12 do mediodía en Vigo, baixo os lemas: “Emprego e salarios dignos” e “O déficit público que o pague o capital, reforma fiscal xa”. E da outra, UXT e CCOO programan as súas protestas de xeito conxunto pedindo aos gobernos que “non se precipiten ao acometer recortes no gasto social”.

A CIG “contra a economía especulativa”
Ademais da manifestación central, que se celebrará en Vigo, a CIG convoca protestas en Santiago, A Coruña, Pontevedra, Ferrol, Lugo, Ourense e Ribadeo. Contraria á “política de pacto social” que seguen CCOO e UXT coa súa presenza nas mesas de diálogo abertas coa administración e a patronal, a central nacionalista aproveitará o Día Internacional do Traballo para denunciar “a redución de salarios, a precarización das condicións laborais e o recorte dos dereitos dos traballadores”.

O secretario xeral, Suso Seixo, censurou que “se está a introducir un debate equivocado e falso” sobre a “contención da política salarial”. Avogou por “reactivar a capacidade de consumo, cousa que pasa por mellorar os salarios”. Asemade subliñou que a reforma laboral non traerá “de xeito automático unha recuperación do emprego” e que “é preciso combater as causas que xeraron a crise e non recortar o gasto social”.

Nesa liña, lamentou que "nada se fale de mellorar o control" dos sectores estratéxicos, de potenciar a economía produtiva, de eliminar os paraísos fiscais ou de crear un modelo de banca pública para permitir que os recursos económicos cheguen ás familias e ás empresas necesitadas". Asemade, Seixo defendeu unha reforma fiscal que grave as rendas máis altas, en troques de que o Estado busque un aumento dos ingresos a través dos impostos indirectos.

UXT e CCO contra os recortes sociais
Pola súa parte, UXT e CCOO manifestaranse conxuntamente en Vigo, no seu acto central, mais tamén terán protestas en A Coruña, Santiago, Ferrol, Vilagarcía, Lugo e Ourense. O secretario xeral de UXT, Xosé Antonio Gómez, considera que “os gobernos se precipitan coas medidas de recorte de gasto público e de austeridade fiscal” e oponse a que se aplique “de xeito dogmático o plan para reducir o déficit público”.

Neste punto coincidiu tamén o máximo responsábel de CCOO en Galiza, Xosé Manuel Sánchez Aguión, quen apuntou a que “é fundamental manter as medidas públicas de estímulo da economía e de protección dos desempregados”. Asemade, incidiu na necesidade “de aplicar os acordos do diálogo social” e pediu “urxencia para pechar pactos”. “Temos alternativas e queremos que se abra o camiño de xeito urxente”, proclamaron ao tempo que pediron que se asenten as bases para unha necesaria mudanza de modelo económico.

Outros Primeiro de Maio en Vieiros:

História duma fraude: O espanhol na Galiza

Decorria uma gélida jeira do Janeiro de 1949 na aldeia de Trás-Murães, paróquia da Capelada, na Galiza mais Atlântica, quando nela nascera José Ferreira. Nascera na corte da casa da Cunqueira e, daí, passara ao zuleiro, como sempre se fizera não só na sua casa, senão em toda a contorna conhecida.

Mais tarde, aos dezaoito anos, José seria rebaptizado como O Moucho da Cunqueira por um seu compadre na noite grande das festas do Santo André, milagreiro patrão paroquial. O alcume ganhara-o polo seu particular jeito, algum desinformado diria que compulsivo, de enfitar as moças da vizinha paróquia da Gesteira. Ai, Maria da Breia! –suspirava secretamente o Moucho-.

Aqueles olhares passionais remataram por dar pé à que seria recordada como maior liorta da história das festas do Santo André, que enfrontara por um lado o Moucho e os seus companheiros de canfurnada e, polo outro, os moços da Gesteira comandados polo irmão mesmo da Maria. A bulha fora tal que tivera que intervir a Guardia Civil e tanto José como o Manuel da Breia, irmão da Maria, acabaram por ter de passar noite nas dependências dos de verde. Não sabendo-se mui bem por que, talvez polo medo que ali passaram, o José e o Manuel abandonaram o quartel sendo bons amigos e por fim ao Moucho se lhe abriram as portas para conhecer a Maria, com quem, um ano mais tarde, acabaria casando.

Passou o tempo e as cousas na aldeia não acabavam de ir bem, até que José Ferreira, o Moucho da Cunqueira, propôs abertamente à sua dona uma ideia que levava já tempo a dar voltas na cabeça da parelha: emigrarem à Crunha. E lá foram, com a promessa de, chegada a hora, desfrutar da vida vindoura deitados no campo-santo sito ao carão da igreja de Santo André da Capelada.

Nem a casa da Cunqueira nem a da Breia eram casas fortes e o matrimónio tivera que chegar à Crunha com os poucos quartos que tiraram de malvender algumas leiras nem muito grandes nem muito fecundas. Deu-lhes, isso sim, para uma pequena vivenda no bairro de Monte-Alto, compartindo portal com um outro matrimónio chegado da aldeia; conhecidos da família da Maria.

Ao pouco tempo, o José encontrou choio como peão da construção e, pouco mais tarde, Maria começou a trabalhar realizando as tarefas domésticas na casa do Sr. Antonio Ontúñez, um conhecido construtor, bom amigo do patrão de José. Maria esforçava-se por trabalhar bem, pois sentia-se em déveda com o empregador do seu homem, e tão bem trabalhava que chegou a sentir-se mui querida pola família Ontúñez, encantada não só com as suas boas maneiras na cozinha e com a vassoira e os farrapos, mas também com o apreço e bom trato que Maria demonstrava com os dous cativos da casa: Álvaro, de oito anos, e Azucena, de nove.

O incidente acontecera um domingo à manhã. Se Maria pudesse possuir um relógio que marcasse os segundos, como o que amiúde luzia Dom Antonio, poderia relembrar o intre exato do acontecido ainda hoje. Bom, na realidade, já lembrava esse intre bem amiúde; ao princípio, durante os primeiros anos, vinha-lhe todos os dias à memória. Com o andar do tempo, a lembrança tinha uma frequência mais bem semanal ou, quiçá, aparecia a cada três ou quatro dias; tudo dependia do nível de stress que afetara a Maria em cada época da sua vida.

Aquela manhã de domingo havia visita na casa dos Ontúñez. Esperavam a chegada do Sr. Esteban Mellado, prestigioso arquiteto, que viria acompanhado da sua mulher e mais dos três filhos do casal. Maria fora à porta para recebê-los e, nada mais abri-la, os três cativos entrarom em debandada em busca dos pequenos Ontúñez, Alvarito e Azucena, que aguardavam impacientes no hall, perfeitamente vestidos ao jeito de miniaturas de príncipe e princesa, respetivamente. As duas famílias foram para o espaçoso salão da vivenda e sentaram nos cómodos sofás estofados; detrás ia Maria, leda por saber-se guapa e muito elegante com aquele uniforme negro e branco, acompanhando gente de tanta classe.

Uma vez que as duas famílias sentaram, o Sr. Antonio encomendou à Maria que trouxesse o seu melhor whiskey junto com um par de copos. Assim pois, mentres Maria, obediente, abandonava a sala, escutou como as duas mulheres começavam a falar duma nova joalharia que abrira nesses dias perto dos Cantões. De caminho à licoreira, Maria não podia deixar de pensar em como seria vestir algumas das joias que centravam a conversa das duas mulheres. Pegou a bandeja de prata, onde foi pousando devagar o whiskey e os dous copos. As joias a ocuparem a sua mente.

Ergueu-se para se dirigir novamente ao salão, onde entrou como numa nuvem, obnubilada sem poder eliminar as alfaias já não da sua mente, mas da sua alma. Talvez por isso, foi que tardou em ver a face vermelha de vergonha da mulher do Sr. Antonio, a cara de ira deste, e a expressão de pavor de Alvarito. De súpeto, o Sr. Antonio cravou a sua mirada diretamente nos olhos de Maria e, quase entre dentes, enunciou um seco: María, acompáñame a la cocina. Maria, morta de medo, seguiu as indicações do homem da casa que só logrou conter as ganas de berrar e malhar nela por medo a que a vergonha familiar ainda pudesse ir a mais. Ao cabo duns minutos Maria compreendeu o acontecido. Um dos filhos de Dom Esteban pisara, disque sem querer, o pé do pequeno Álvaro, ao que este respondera com um sonoro “Me cagho no demo!”. Maria estava despedida: –Com razão, -pensou ela no fundo-, mira que me advertiram de não falar galego diante dos nenos.

Passaram os anos. Maria trabalhava agora de peixeira no mercado da praça de Lugo e José, o Moucho da Cunqueira, progredira no grémio da construção. Tiveram um filho, Diego, que agora, em 2010, tinha trinta e dous anos. Diego trabalhava de empregado de mesa num dos melhores restaurantes da Crunha. Vivia com a sua moça desde havia uns poucos anos e estavam a pensar em casar. Um dia o chefe de Diego encarregara-lhe atender uma mesa de gente importante, gente importante da Universidade, pensava Diego.

Levou-lhes a ementa e marchou para deixar que escolhessem. Passado um tempo prudencial, Diego achegou-se de novo à mesa para tomar nota do menu. Cada uma daquelas elegantes pessoas ia enunciando, passeninho, seguindo uma ordem quase ritual, o prato da sua eleição até que, de sócato, uma delas, com um falar pausado e diáfano, pediu “pescada à grelha”; e Diego não entendeu. Duvidou se perguntar, mas... não foi quem de juntar as forças. Finalmente optou por tomar nota literal daquele exótico pedido e perguntar a algum companheiro. Andavam todos com muito trabalho e Diego não teve mais remédio senão dirigir-se ao seu chefe, Agustín.

Achegou-se a ele e disse: “Oístes Agustín, mira que te voy dicir. Que el chorvo, bueno... el... cliente de la mesa ocho va y me pide pescada à grelha y yo... buah, no sé que dicirles en cocina ¿mintiendes?”. Agustín lamentou-se momentaneamente de ter contratado aquele moço, não suportava ouvi-lo falar, não suportava o timbre da sua voz, pensava que era uma vergonha ter um empregado que falasse assim num restaurante da sua categoria; esclareceu-lhe a dúvida e citou-no à saída para lhe dar o cheque com que costumava pagar-lhe. Agustín aproveitou a ocasião para recordar-lhe, mais uma vez, que tentasse refinar o seu falar, ainda que sabia que continuaria sem ter êxito nessa pretensão.

Esse dia Diego marchou para a casa com a sensação de ter sido estafado. Revisava compulsivamente o cheque em busca dalgum erro na quantia recebida, mas, uma e outra vez, comprovava que tudo estava em ordem. Sentia-se estafado, profundamente burlado e, sem saber mui bem por que, dirigiu-se à casa de seus pais. Ali estavam os dous, coma sempre. Sua mãe mui contenta pola visita do filho, pois estas eram cada vez mais infrequentes. Seu pai, após saudá-lo, continuou a ler o jornal. Mas Diego estava algo ido, não podia desfazer-se dessa ideia de sentir-se estafado e foi então, abruptamente, que perguntou: “Mamá ¿por qué me educasteis en español?”.

A mãe não esperava essa pergunta e o pai ergueu desconcertado a vista do jornal, só durante um segundo. Estava lendo uma reportagem a fundo na que expertos sociolinguistas debatiam os novos dados publicados polo IGE. A mãe não sabia o que responder, a pergunta colhera-a desprevenida. José continuava a navegar com a sua vista polo jornal; o debate dos sociolinguistas centrava-se agora na presença do galego na escola. Por fim, Maria, Maria da Breia, a mãe do Diego, disse-lhe ao filho: “Fue mejor para ti”. Diego calou, agora sentia-se perplexo para além de estafado. Transcorreram uns poucos segundos, sem dúvida longos para todos os presentes naquela pequena sala.

José Ferreira, o Moucho da Cunqueira, estava a cada vez mais inquieto. Sentia-se incómodo por momentos e finalmente optou por sentir-se realmente molesto. Não, não era exatamente molesto como se sentia. Não dava acougado e uma sensação estranha acabou por apoderar-se do seu ser, era como quando aquele distribuidor lhe fornecera maus materiais a preço de ouro. Ciscou o jornal no chão, ergueu-se notavelmente afetado, e tão só foi capaz de dizer: Maria, roubarom-nos.

terça-feira, abril 27, 2010

A proposta reintegracionista actualiza-se conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990

Na sessom que tivo lugar no passado sábado, dia 24 de Abril, a Comissom Lingüística da AGAL aprovou introduzir novidades normativas que representam a sua mais notável modificaçom desde que foi formulada há vinte e sete anos, e fizo-o conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.

Finalizam, desta forma, 9 meses de intenso trabalho para adequar a proposta reintegracionista às principais novidades que introduz o referido acordo. O presidente da Comissom Linguística, Carlos Garrido, lembrou no final da sessom que esta actualizaçom foi um dos compromissos adquiridos quando assumiu a Presidência do órgão.

Entre as principais mudanças que se produzem cabe mencionar a simplificaçom em numerosas palavras das seqüências consonánticas –cc-, -cç-, -ct-, -pc-, -pç- e –pt- , a supressom de alguns acentos diacríticos, umha sistematizaçom do emprego do traço de uniom nos compostos e a substituiçom de –m por –n em eruditismos graves ou esdrúxulos (p. ex., hífem e plánctom passam, respectivamente, para hífen e pláncton).

No capítulo das seqüências consonánticas, o aspecto mais destacado da codificaçom da Comissom Lingüística é que, em contraste com as habituais duplicidades existentes em Portugal e no Brasil, no caso galego só se reconhece umha forma para cada palavra, que é com o grupo consonántico conservado ou simplificado, com tendência para se preferirem as formas simplificadas (ex.: Pt. infeccioso/infecioso, Br. infeccioso/infecioso, Gz. infecioso). Abre-se agora um prazo de duas semanas para realizar umhas correcções menores ao texto da norma, e posteriormente este será divulgado para conhecimento da sociedade galega.

A Comissom Lingüística da AGAL num momento da sessom do dia 24

Para Carlos Garrido, esta actualizaçom ortográfica é «importante» porque «concilia a necessária adopçom na Galiza do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa», umha vez que ele já foi tornado oficial no Brasil e em Portugal, «com a conservaçom dos traços constitutivos da codificaçom da Comissom Lingüística da AGAL, os quais apresentam um indispensável carácter pedagógico e tornam estratégica esta normativa na Galiza actual».

Por outro lado, a presente actualizaçom da normativa da Comissom Lingüística «contribuirá para homogeneizar a prática escrita dos galegos reintegracionistas, dado que a maioria das pessoas que optam por grafar o galego com umha ortografia totalmente convergente com a lusitana já venhem aplicando o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa desde há tempo».

O presidente da AGAL e membro da Comissom Lingüística, Valentim R. Fagim, considera que com esta actualizaçom a normativa da Comissom Lingüística «caminha à par do processo aberto no seio da lusofonia para avançar na construçom de umha ortografia comum que sirva para afiançar os laços entre os diferentes países que falam a nossa língua». Afirma, igualmente, que «permitirá ainda chamar a atençom para a pronúncia de palavras que nos meios de difusom social e nas elites galegas som pronunciados via de regra à castelhana».

Nova incorporaçom

Outro dos importantes acordos adoptados na reuniom da Comissom Lingüística foi a incorporaçom do professor Eduardo Sanches Maragoto (Feãs, Carinho, 1976) ao órgão. Maragoto estudou Filologia portuguesa em Compostela, onde participou na fundaçom do MDL através da Assembleia Reintegracionista Bonaval.

Na actualidade trabalha de professor de português na Escola Oficial de Línguas de Compostela, depois de ter leccionado aulas na cidade de Valência (Países Catalães) entre 2001 e 2006, onde simultaneou o seu labor profissional com o de correspondente do PGL. Também corrige textos para diferentes publicações, nomeadamente para o periódico Novas da Galiza e recentemente lançou-se ao mundo audiovisual através do documentário Entre Línguas.

Medio millón de votos a favor da "independència"

Os datos achegados por vilaweb informan de que a participación foi un punto inferior á do 28-F, pero o volume de poboación convocado e o tamaño das cidades era esta vez máis grande e había unhas cantas capitais de comarca, que tiveron un éxito de participación desigual: Olot e Valls, do 26%, e Lleida, do 8,2%. en Reus, houbo 14,7% de participación.

Olot e Valls foron as capitais de comarca con máis participación, con máis dun 26%. Ademais, cabe destacar que máis de 265.000 electores votaron onte sobre a independencia nalgún dos 212 municipios que convocaran unha consulta popular; en total, un 20,2% do electorado.

Valoracións

O portavoz da Coordinadora, Uriel Bertran, unha vez coñecidos os resultados de participación, celebrou o índice de persoas que acudiron a votar, a pesar de admitir a dificultade de mobilizar o electorado en grandes cidades. Logo da experiencia de onte, Bertran dixo que xa non daba medo facer a consulta en Barcelona, prevista para o 10 de abril do ano que vén.

Bertran tamén destacou que a cantidade de votos afirmativos acumulados nas tres tandes, sobre un electorado de pouco máis de dous millóns de posibles votantes, tiña máis apoios que non catro dos seis partidos con representación ao Parlamento de Catalunya: Cidadáns, ICV, PP e Esquerda. 'O si adopta unha posición política de país forte e o novo consenso agora é o dereito de decidir', declarou Bertran. Nesta convocatoria destacou a presenza de cargos electas de CDC e de ERC.

segunda-feira, abril 26, 2010

Mocidade pola Língua covoca folga no ensino secundario para o día 12 de Maio


Mocidade pola Língua convocamos unha xornada de folga en todos os centros de ensino secundario do País para o próximo 12 de Maio acompañada de manifestacións nas principais comarcas durante a mañá do paro.

Contra a intoxicación e a demagoxia

O españolismo mais violento está a desenvolver unha campaña contra o galego a base de mentiras e victimización. É unha irrealidade impór o idioma propio ao pobo. O único imposto a base de humillacións e golpes é o castellano. E cualquera pobo do mundo ten o dereito a que se respecte a súa forma de entender e de expresar o mundo: a língua. Este é un dereito conculcado ao pobo galego. Unha agresión que afecta a todas e cada unha das persoas de este País, as que resisten falando galego e as que xá falan o idioma do invasor.

26945

A análise da situación sociolingüística non da tregua, e a Mocidade pola Língua non pensa claudicar nas reivindicacións básicas, como o único xeito de permitir a pervivencia do idioma da Galiza. Despois de levar a cabo a campaña do 26945 durante meses por todo o País, a solución ao enigma acheganos à realidade: son moitas as miles de persoas que cada ano se ven empurradas a abandonar o galego. Esta situación insostíbel só ten unha solución: reaxir, organizarse e luitar contra o os inimigos do noso idioma.

Reivindicacións

Está demostrado que o monolinguismo social é a única via para a saúde e conservación de un idioma. Asi que non valen para salvar o galego os decretos de miseria, nen o actual, nen o anterior. Cualquer tipo de cuotas á língua dun pobo é un asoballamento que leva ao exterminio, con mais ou menos celeridade. Portanto apelamos a que o objectivo estexa no 100%, como seria o caso de cualquera País normal.

Chamamos à desobediencia firme, consciente e activa contra o decreto do PP tanto do alunado, cuanto do profesorado. Debemos defender a língua con todas as consequencias e a Xunta debe saber cualquera imposición será respostada con firmeza, a moribunda situación do galego xá non permite permanecer ao marxen do conflito, o profesorado que continue impartindo en español será responsábel da morte do galego.

O dereito a receber a nosa educación na nosa língua, é un dereito colectivo que temos como pobo e como estudantado. Somos galegas e a língua natural na que historicamente nos construimos como colectividade e basamos a nosa identidade é o galego. Non existe o direito individual a elexer a língua da tua filla. Cuando un/ha pai ou nai elexe o español, o que está é violentando o dereito desa persoa a estudar na súa propia língua.

Organizate e defende o teu idioma!

Queremos estudar na nosa língua!

Queremos viver na nosa língua!

Contra o españolismo, nen un paso atrás!

Privatizacións: até onde?

Artigo de Xesús García Couso para o Terra e Tempo Dixital

No comezo da actual crise financeira algúns, confundindo o seu desexo coa realidade, lanzáronse a pronosticar o fin do sistema capitalista. Para a nosa desgracia semella que esta crise non é senón unha máis coas que o sistema acostuma a reafirmarse e facerse mais forte.


Despois de todas as crises o sistema sempre saíu máis reforzado e ao seu desenlace sempre houbo unha maior concentración de poder económico. Nesta as cousas seguen o mesmo guión.

A nivel económico o que está a pasar no noso país coa fusión das caixas é un bo exemplo disto último. Cando remate todo (a crise e a fusión) quedará afectado un dos piares do sistema capitalista: a libre competencia. Esta, en contra de todo o que os defensores do libre mercado predican, verase seriamente minorada pero, neste caso, ningún columnista prenderá fogueiras nos seus artigos en defensa de tan piar fundamental para o bo funcionamento dos mercados. Faltaría mais!

Semella que o capitalismo avanza cara ao seu triunfo definitivo: a implantación do mercado como único e xenuíno xeito de relación entre os pobos. Para conseguilo só lles queda prescindir do poder político. Xa fai tempo que o ten ao seu servizo pero semella que o seu actual estadio aínda non lle é suficiente.

Para proseguir coa súa evolución "natural" levan xa un tempo que todos os seus medios de comunicación están en campaña. Desde cando levamos escoitando que para xestionar ben as cousas non hai nada como as empresas privadas? Que a Administración é un atranco pesado e burocrático para o bo funcionamento do actual sistema económico. Que os seus traballadores e traballadoras só pretenden cobrar traballando coa lei do mínimo esforzo.

Polo tanto hai que alixeirar peso e deixar que a iniciativa privada, sempre mais "lixeira", se ocupe de xestionar aqueles servizos imprescindíbeis (e polo tanto mais rendíbeis) para os/as cidadáns.

Así imos vendo como, pouco a pouco, mentres as administracións van deixando de xestionar estes servizos, foron aparecendo empresas que se ocupaban de facer todos e cada un deles. Non é de estrañar que unha mesma empresa se adique a recollida de lixo nun territorio, noutro á xestión da auga, noutro das emerxencias, noutro da limpeza viaria, noutro...

Por non falar xa de sectores tan importantes para un pais como a enerxía ou as telecomunicacións onde, a día de hoxe, a renuncia é total e xa ninguén semella reclamar o control destes dou importantes sectores.

Este sistema foi que de converter en negocio os dereitos fundamentais que as persoas fomos conquistando século a século; e foi aínda mais alá, foi quen de, a través de asociar a idea de modernidade á xestión privada, convencer de que estaríamos mellor se as cousas importantes fosen xestionadas polo sector privado.

No campo da saúde laboral as mutuas fai tempo que sustituiron a Seguridade Social no control da saúde dos traballadores e traballadoras. Actualmente a loita xa está na saúde diaria. Para a zona sur do País a Xunta ten a intención de implantar un modelo de saúde que nos vai deixar en mans de empresas privadas a través dunha formula de xestión que xa demostrou o seu fracaso, e as súas graves consecuencias para a saúde, nos lugares onde xa está implantada.

No Morrazo acaban de presentar o estudo do desdobramento da súa vía rápida para convertela en autovía. A fórmula para financiar esta obra amosa, unha vez máis, cal é o seu estilo. Coa situación de crise que padecemos teñen a desculpa perfecta para sacar a concurso a obra e financiala dándolla en concesión á empresa que a constrúa. Esta empresa cobraralle despois á Xunta en función do número de vehículos diarios que pasen pola nova autovía. Para evitar que os condutores e condutoras caiamos na tentación de circular polas estradas comarcais idearon, como non, un seguro para disuadirnos de tal extremo. No mesmo paquete que vai a concesión da obra da autovía, ao parecer, vai tamén a concesión para a conservación das estradas comarcais no Morrazo. É sinxelo adiviñar que a empresa, que cobrará por vehículo diario que use a nova autovía, non vai ter moita gaña de gastar cartos en conservar en bo estado as estradas que lle fan competencia. E por si aínda así o lote non era o suficientemente atractivo engaden tamén unha área de servizo que vai ter as mellores vistas sobre a ría de toda a comarca. Aínda que para iso haxa que desmontar un outeiro. Pero xa se sabe, so é monte.

Hai uns anos que os profesionais das emerxencias veñen reclamando unha xestión pública dos Consorcios Provinciais de Bombeiros; tanto dos existentes como dos que nun futuro se teñen intención de crear.

Con un modelo único en todo o estado español o noso Pais destaca tamén neste campo. Excepto o Parque de Silleda, que se rexe por un modelo de xestión público, os demais Parques Comarcais existentes están xestionados por empresas privadas. Por suposto, a intención do goberno autonómico é continuar con este modelo. Un modelo que, na práctica, supón antepoñer o beneficio empresarial a nosa seguridade. E, ante esa contraposición, xa sabemos cal vai ser a opción das empresas.

Nunha das facetas que aínda teñen, os estados xa encomezaron tamén as privatizacións: a Defensa. O exemplo de empresas de seguridade privada na guerra do Iraque ou, no estado español, o emprego de vixiantes de seguridade armados nos atuneiros do Pacífico só son dous exemplos de cómo se vai evolucionando neste terreo. De feito as empresas armadoras (as dos barcos) xa empezaron a pedir cambios na lexislación para que estes vixiantes poidan usar armamento pesado. Que será o seguinte? Montar lanzamísiles nos atuneiros? Poñer aos patróns de pesca ao mando da VI flota?

Si queremos seguir poñendo exemplos aínda poderíamos seguir coa educación, o ensino, a seguridade aérea, a enerxía, as telecomunicacións,...

Hoxe calquera ámbito do servizo público está baixo o ollo do capital. As conquistas sociais que, á clase traballadora, nos levou tanto tempo, esforzo e sacrificio conquistar están sendo desmanteladas, unha a unha, a un ritmo cada vez máis acelerado.

Coas forzas políticas maioritarias (as que se din de esquerdas tamén) entregadas en corpo e alma ao capital, á súa linguaxe e plantexamento político, ao seu xogo bipartidista, pouca esperanza nos queda á clase traballadora.

Xa é hora de que comecemos a apostar por forzas políticas nosas, que teñan como única lealdade o servizo aos intereses dos homes e mulleres da nosa terra, defensoras do noso sistema produtivo, que crean en nóss como País e non que nos teñan como unha sucursal da metrópole.

Perder a nosa capacidade de influencia como pobo e como clase social xa se ve cara a onde nos conduce. Teremos pois que conservar, ou recuperar, a participación social e que seguir mobilizándonos. O día 25, ás 12 horas en Compostela, temos unha cita coa defensa do sector público. A nosa obriga como clase traballadora é participar.

Terra e Tempo dixital

A irmandade entre a República Bolivariana e Cuba.

[Artigo de Fidel Castro Ruz]

Tive o privilégio de conversar durante três horas na quinta-feira (15/4) com o presidente da República Bolivariana da Venezuela, Hugo Chávez, que teve a gentileza de visitar uma vez mais nosso país, procedente desta vez da Nicarágua.

Poucas vezes na vida, talvez nunca, conheci uma pessoa que tenha sido capaz de guiar uma Revolução verdadeira e profunda durante mais de 10 anos; sem um só dia de descanso, em um território de menos de um milhão de quilômetros quadrados, nessa região do mundo colonizada pela península Ibérica, que durante 300 anos dominou uma superfície 20 vezes maior, de imensas riquezas, onde impuseram suas crenças, língua e cultura. A história da nossa espécie no planeta não poderia ser escrita se fosse ignorado o que aconteceu nesse hemisfério.

Bolívar, por sua parte, não lutou somente pela Venezuela. As águas e as terras eram mais puras naquela época; as espécies, variadas e abundantes; a energia contida no gás e petróleo, desconhecida. Duzentos anos atrás, ao começar a luta pela independência na Venezuela, não o fazia somente pela independência nesse país, mas por todos os povos do continente ainda colonizados.

Bolívar sonhou em criar a maior República que jamais existiu e cuja capital seria o istmo do Panamá.

Em sua insuperável grandeza, O Libertador, com verdadeiro gênio revolucionário, foi capaz de pressentir que os Estados Unidos – limitado originalmente ao território das 13 colônias inglesas – parecia destinado a semear a miséria na América em nome da liberdade.

Um fator que contribuiu para a luta da América Latina pela independência foi a invasão da Espanha por Napoleão, que com suas ambições desmedidas, colaborou para criar as condições propícias para o início das lutas pela independência do nosso continente. A história da humanidade é sinuosa e cheia de contradições; e que se torna cada vez mais complexa e difícil.

Nosso país fala com a autoridade moral de uma pequena nação que resistiu mais de meio século de brutal repressão por parte desse império previsto por Bolívar, o mais poderoso que já existiu. A imensa hipocrisia de sua política e desprezo pelos demais povos o conduziu a situações muitos graves e perigosas. Entre outras consequências estão as provas diárias de covardia e cinismo, convertidas em práticas cotidianas da política internacional, já que a imensa maioria das pessoas honestas da Terra não tem possibilidade alguma de expressar suas opiniões, nem de receber informações fidedignas.

A política de princípios e a honestidade com que a Revolução Cubana sempre expôs acertos e erros – e de modo especial determinadas normas de conduta nunca violadas ao longo de mais de 50 anos, como a de não torturar jamais um cidadão – não tem nenhuma exceção. Da mesma forma, nunca cedeu nem cederá ante a chantagem e o terror midiático. São fatos históricos mais que demonstrados. Se trata de um tema sobre o qual poderia se argumentar amplamente; hoje simplesmente o ressaltamos para explicar nossa amizade e nossa admiração pelo presidente bolivariano Hugo Chávez, um tema sobre o qual poderia me estender consideravelmente. Basta citar nessa ocasião alguns elementos para explicar por que afirmei que constitui um privilégio conversar por horas com ele.

Ele ainda não havia nascido quando o Quartel Moncada foi atacado em 26 de julho de 1953. Tinha menos de cinco anos quando a Revolução de Primeiro de Janeiro de 1959 triunfou. O conheci em 1994, 35 anos depois, quando há havia cumprido 40 anos. Pude observar desde estão seu desenvolvimento revolucionário durante quase16 anos. Dotado de excepcional talento, e leitor insaciável, posso atestar sua capacidade para desenvolver e aprofundar as ideias revolucionárias. Como em todo ser humano, o azar e as circunstâncias desempenharam um papel decisivo no avanço de suas ideias. É notável sua capacidade de se lembrar de qualquer conceito e repeti-lo com incrível precisão muito tempo depois. É um verdadeiro professor no desenvolvimento e divulgação das ideias revolucionárias. Possui o domínio das mesmas e a arte de transmiti-las com assombrosa eloquência. É absolutamente honesto e sensível com relação às pessoas, sumamente generoso por natureza. Não exige que o elogiem. Quando não concordo com alguns de seus pontos de vista ou qualquer decisão sua, simplesmente transmito a discordância com sinceridade, no momento adequado e com o devido respeito a nossa amizade. Ao fazê-lo, tomo principalmente em conta que hoje ele é a pessoa que mais preocupa o império, por sua capacidade de influenciar as massas e pelos imensos recursos naturais de um país que saquearam sem piedade, e também a pessoa a quem, com todo rigor, tentam atingir e retirar a autoridade. Tanto o império como os mercenários a seu serviço, intoxicados pelas mentiras e o consumismo, correm uma vez mais o risco de subestimar Chávez e seu heróico povo, mas não tenho a menor dúvida de que mais uma vez receberão uma lição inesquecível. Mais de meio século de luta me diz que sim, com toda a clareza.

Chávez leva a dialética dentro de si próprio. Nunca, em nenhuma época, nenhum governo fez tanto por seu povo em tão pouco tempo. Me agrada de uma maneira especial transmitir a ele e a seu povo uma calorosa felicitação pelo 200º aniversário da luta pela independência da Venezuela e da América Latina. O destino quis também que no dia 19 de abril se comemorasse a vitória da Revolução contra o imperialismo em Girón, há exatamente 49 anos. Desejamos compartilhar essa vitória com a Pátria de Bolívar.

Me contento em saudar igualmente a todos os irmão da ALBA.

O BNG esixe reformar a Lei de Amnistía

En rolda de prensa, o portavoz do BNG no Congreso dos Deputados, Francisco Jorquera, definiu como "inaudito" que a xustiza española fose capaz de investigar os crimes da ditadura arxentina ou de Augusto Pinochet, e "con todo agora abra un proceso a un xuíz –en referencia a Baltasar Garzón– acusándoo de presunta prevaricación a instancias de organizacións de marcado carácter fascista".

Neste sentido, o portavoz do BNG, Guillerme Vázquez, mostrou as súas reticencias polo feito de que se abra un proceso "a un determinado xuíz por atreverse a xulgar o franquismo".

Por iso, Francisco Jorquera demandou "unha reforma legal" para que se poidan xulgar os crimes de "lesa humanidade" cometidos pola ditadura franquista, "un deber", que segundo remarcou, "está amparado" polo Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos de Nacións Unidas.

Así, Jorquera fixo fincapé en que a xustiza española "é competente para abrir unha causa contra os crimes do franquismo". Desta maneira, destacou que "unha democracia non se pode construír sobre a base do esquecemento e a desprotección das vítimas".

Ademais, resaltou que a Lei de Amnistía do ano 1977 tiña o obxectivo de defender aquelas persoas que fosen perseguidas ou condenadas en aplicación das leis franquistas. Por iso, criticou que se modificase o seu sentido inicial para convertela en "unha lei de punto final".

Desaparecidos en Galiza

Desta maneira, Vázquez resaltou que "fronte ao lugar común de que en Galiza a represión foi menor" durante a Guerra Civil, en total foron 4.396 os desaparecidos, unha cifra que, segundo afirmou, "é superior" á que tivo lugar en Madrid e Barcelona.

Nesta liña, na exposición de motivos da proposición de lei presentada no Congreso demándase a reparación dos máis de 100.000 desaparecidos en todo o Estado para que os actos criminais "non queden impunes".

A nosa terra

A reforma do Estatuto

Por Camilo Nogueira:

Presentando un recurso de inconstitucionalidade contra elementos básicos do Estatuto de Autonomía de Cataluña e obstaculizando a renovación do inefábel e escandaloso Tribunal Constitucional, os contrarios á diversidade nacional e cultural perseguen a imposición da idea de España como nación única, atrancándonos no armario sombrío da “indisolúbel unidade da Nación española, patria común e indivisíbel de todos os españois”. Os que así pensan non quedan demasiado lonxe de quen no século XIX manifestaba que, de el depender, quitaría os nomes e as demarcacións históricas, “orixe de disputas crueis, puerís e funestas, pois os españois deben ser todos uns”, substituíndoas por “seccións cuadradas e numeradas do territorio”. Nese hermo, só o recoñecimento da existencia de “nacionalidades” introducíu algo de luz en normas que naceron arcaicas e resesas.

Os que negan a diversidade nacional e cultural saben que a interpretación españolista da Constituición non é inevitábel. De facto, no proceso de integración na UE que motivou a transferencia de competencias constitutivas da soberanía absoluta tradicional xa se fixo unha lectura mui distinta. En materias como o control das fronteiras, o espazo económico e a moeda, o comercio internacional, a xustiza coa presenza do Tribunal de Xustiza da UE, as políticas agraria, pesqueira e medio-ambiental, o recoñecimento de títulos profisionais e universitarios ou elementos da política militar a soberanía absoluta tradicional tornou en soberanía compartillada, situándose nesa perspectiva a fiscalidade e a representación internacional. Non se pode esquecer que nese e noutros asuntos, a lexislación estabelecida polo Parlamento Europeu e o Consello de Ministros da UE está por riba das leis aprobadas nos Estados membros. A respeito da Unión Europea, mesmo cando se trata de cuestións que forman parte do entendimento tradicional da soberanía e da independencia, as instituicións do Estado español interpretaron a Constituición de forma aberta, sen modificar nen unha coma dos problemáticos artigos que a encabezan.

Porén, frente a Galiza, Euskadi e Cataluña a norma vólvese ríxida, a xeito de muro infranqueábel e arma disuasoria. Tocante ao Estatuto de Cataluña, pode suceder que o Tribunal Constitucional tome a insólita decisión de pór en causa o proceso democrático que, participando todas as instituicións catalás e estatais, culminou nun referendo aprobatorio. O vasco foi rexeitado na porta do Congreso. O novo Estatuto galego nen siquer foi redactado. Os que hoxe governan en Galiza rexeitan a definición como nación e a independencia no tratamento da língua propria e impeden unha nova consideracion de materias fundamentais, entre elas a presenza na UE e nas relacións internacionais, a ampliación das competencias económicas, financeiras, fiscais ou xudiciais, o governo do espazo marítimo, a estruturación do territorio, a Administración Local ou a formulación estatutaria de direitos sociais e humanos.

Depois de séculos de negación, a inequívoca tradición institucional e cultural e a defensa dos intereses de Galiza frente á marxinación despertaron no século XIX un movimento nacional galego que, unido aos demócratas republicanos e da esquerda, contribuíu decisivamente a conquistar o Estatuto de Autonomía de 1936, padecendo xuntos e organizándose de novo frente á Ditadura. O Estatuto de 1980 e o recoñecimento constitucional como nacionalidade debense a experiencia histórica e ás mobilizacións de 1977 e 1979. Os compromisos da Transición permitiron o estabelecimento dun certo autogoverno e a criazón dun espazo nacional galego. Logo, a existencia das instituicións autonómicas e o esforzo da sociedade explican os resultados habidos, sen dúbida positivos malia que na maior parte dos trinta anos transcorridos hoube governantes que malgastaron os valiosos instrumentos que a sociedade puxo nas súas mans e ignoraron a definición estatutaria de Galiza como nacionalidade.

Agora vívese unha situación contraditoria. Se na sociedade galega existe unha maior consciencia de nación e da capacidade económica, social e cultural de que se dispón, governando a esquerda estatal e a nacionalista galega a prática totalidade das cidades, o Governo autonómico interpretase como a barreira defensiva do españolismo.

A reforma do Estatuto, reforzando as instituicións e as competencias, debe constituirse no obxectivo, quer de todos, quer da alternativa de Governo pendente de formular. A respeito da necesaria definición estatutaria de Galiza como nación, non se pode ignorar na primeira lexislatura o Parlamento aprobou por unanimidade unha Lei de Símbolos que xa o fai. A Lei integrou na nova legalidade un hino que pertencía á tradición democrática do movimento nacional galego. Con el a nación galega é cantada en paz, por todos e sen distinción.

Sabendo que cos bimbios actuais resulta imposíbel conseguir unha reforma do texto constitucional que recolla o carácter plurinacional do Estado, os Estatutos de nación non poden esperar. A cuestión da Constituición resolverase cando os autogovernos nacionais de Galiza, Euskadi e Cataluña foren unha realidade política e material democraticamente imbatíbel.

Causa Galiza lembrou os 'Mártires de Carral'

A plataforma autodeterminista Causa Galiza celebrou na tarde do sábado un acto político en lembranza dos chamados 'Mártires de Carral'. No municipio da bisbarra coruñesa desenvolvéronse varias actividades entre os que se poden salientar unha pequena marcha polas rúas da vila e unha ofrenda floral no cemiterio de Paleo, onde xacen algúns dos militares sublevados. Os manifestantes estiveron vixiados en todo momento por un despregamento especial de axentes da Garda Civil.

Coa chegada da noite a xornada decorreu por camiños máis festeiros e rematou cun concerto na Sala The Star, onde tocaron Machina, Bouba Pandereteiras e Labregos do tempo dos sputniks.

Milleiros de persoas saen á rúa contra a privatización dos servizos públicos

Un ano despois da volta do PPdeG ao Goberno hai graves retrocesos no servizos públicos e está aberta a porta á entrada de capital privado en campos nos que o até o de agora de mantiña afastado. Esta é a opinión de diversas forzas políticas e sindicais que este domingo saíron ás rúas de Compostela baixo o lema de “En defensa dos servizos públicos”. Na manifestación, que partiu pouco despois do mediodía da Alameda e discorreu por boa parte da cidade participaron varios milleiros de persoas.

Durante o percorrido, no que imperou a protestas festiva, houbo cánticos críticos co presidente da Xunta e peticións de dimisión da conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ou da de Sanidade, Pilar Farjas. Nos cartaces dos manifestantes non faltaron alusións ao desmantelamento das oficinas de Igualdade e Benestar, á privatización de centros da terceira idade, á supresión de servizos agrarios ou a construción de novos hospitais mediante acordos con empresas privadas.

A mobilización estaba convocada pola Plataforma en Defensa dos Servizos Sociais, CIG, BNG, SLG, FRUGA, AS-PG e Nova Escola Galega. Aínda que nun principio tamén estaba apoiada por Esquerda Unida, esta formación política desvinculouse poucos días antes ao discordar con aspectos da organización do evento.

Vieiros

O día que as armas se aliaron coa liberdade

Como cada 25 de abril, Portugal está de celebración. Este domingo cúmprense 36 anos dende que unha parte do exército saíu á rúa para rematar con décadas de ditadura salazarista. Unha revolución que sorprendeu ao mundo e que contou co apoio dunha poboación civil con fame de democracia ficou gravada na memoria de todos os que a viviron.

Este domingo os xornais portugueses ofrecen unha outra visión daquel día histórico. Así, o Jornal de Noticias ofrece un vídeo onde as mulleres dos oficiais sublevados contan como viviron a experiencia. Público repara na vila de Grândola, símbolo musical daquel levantamento, e a súa evolución até a actualidade. Outros medios, como é o caso do Expresso recuperan vídeos do acontecimento.

En Vieiros celebramos este día recuperando unha entrevista cun dos líderes e principal estratega daquela revolta: Otelo Saraiva de Carvalho, que en abril de 2008 visitou a redacción e concedeu esta entrevista:

domingo, abril 25, 2010

Cuidado com a língua: O Galego

A carta da terra A Carta da Terra

A Carta da Terra. Manifesto mundial em defesa do planeta.

Um dos grandes desafios do movimento pela sustentabilidade é tomar o cuidado para não “reinventar a roda” a cada desafio que encontra. Muitas pessoas, organizações e empresas que estão buscando ter um comportamento mais sustentável, ou seja, ambientalmente correto, socialmente correto e economicamente justo, tem dificuldade em saber por onde começar.

A Carta da Terra é o melhor lugar para começar. É um documento que envolveu milhares de pessoas e organizações em sua redação e reflete o importante compromisso que deve haver entre as gerações.

A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção, no século 21, de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. Busca inspirar todos os povos a um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada voltado para o bem-estar de toda a família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. É uma visão de esperança e um chamado à ação.

Eis o texto da Carta da Terra.

CARTA DA TERRA

PREÂMBULO

Estamos num momento crítico da história da Terra, numa época em que a humanidade tem de escolher o seu futuro. À medida que o mundo se torna cada vez mais interdependente e frágil, o futuro encerra, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para avançar, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana, e uma só comunidade na Terra, com um destino comum. Devemos conjugar forças para gerar uma sociedade global sustentável, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça económica, e numa cultura da paz. Para alcançar este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos a nossa responsabilidade uns para os outros, para com a grande comunidade da vida, e para com as gerações futuras.

Terra, a Nossa Casa

A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, a nossa casa, está viva como comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da sobrevivência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação das comunidades vivas, e o bem-estar da humanidade, dependem da manutenção de uma biosfera saudável em todos os seus sistemas ecológicos, uma enorme diversidade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O ambiente global com seus recursos não renováveis, é uma preocupação comum a todas as pessoas. A protecção da beleza, diversidade e vitalidade da Terra é um dever sagrado.

A Situação Global

Os padrões dominantes de produção e consumo estão a provocar a devastação dos ecossistemas, a redução drástica dos recursos, e uma explosiva extinção de espécies. As comunidades estão a ser minadas. Os benefícios do desenvolvimento não são partilhados equitativamente, e o fosso entre ricos e pobres aumenta colossalmente. A injustiça, a pobreza, a iletracia e os conflitos armados têm aumentado, e são a causa de muitos sofrimentos. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológicos e sociais.

As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas mas evitáveis.

Desafios para o futuro

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou pôr em risco a nossa existência e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais nos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos entender que, quando as necessidades básicas estiverem ao alcance de todos, o desenvolvimento humano estará voltado, primariamente, a ser mais e não a ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer todos e reduzir os impactes sobre o ambiente. O crescimento de uma sociedade civil global está a criar novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Os nossos desafios em questões ambientais, económicas, políticas, sociais e espirituais estão interligados, e juntos podemos estabelecer soluções que incluam todos estes aspectos.

Responsabilidade Universal

Para aceitarmos estas aspirações, devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade global, bem como com as nossas comunidades locais. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e do mundo, no qual as dimensões local e global estão ligadas. Cada um partilha da responsabilidade pelo bem-estar actual, e o futuro da humanidade e de todo o mundo vivo. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com todas as formas de vida é fortalecido quando vivemos com reverência pelo mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida, e com humildade, considerando o lugar que ocupa o ser humano da Natureza.

Necessitamos urgentemente de uma visão conjunta de valores básicos, para proporcionar um fundamento ético à comunidade global emergente. Por isso, juntos na esperança, afirmamos os seguintes princípios, todos interdependentes, visando um modo de vida sustentável como objectivo comum, através dos quais a conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos e instituições transnacionais será guiada e avaliada.

PRINCÍPIOS

I. RESPEITAR E CUIDAR A COMUNIDADE DA VIDA

1. Respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade.

a) Reconhecer que todos os seres estão interligados e que cada forma de vida tem valor, independentemente da sua utilidade para os seres humanos.

b) Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial intelectual, artístico, ético e espiritual da humanidade.

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.

a) Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais, vem o dever de impedir danos causados ao ambiente, e de proteger os direitos das pessoas.

b) Assumir que o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder implica aumento da responsabilidade na promoção do bem comum.

3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas.

a) Assegurar que as comunidades, a todos os níveis, garantam os direitos humanos e as liberdades fundamentais, e proporcionem a cada um a oportunidade de usar o seu potencial.

b) Promover a justiça económica e social, proporcionando a todos alcançar uma subsistência significativa e segura, que seja ecologicamente responsável.

4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações.

a) Reconhecer que a liberdade de acção de cada geração é condicionada pelas necessidades das gerações futuras.

b) Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apoiem, a longo prazo, a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra.

Para poder cumprir estes quatro grandes compromissos, é necessário:

II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA

5. Proteger e repor a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade biológica, e pelos processos naturais que sustentam a vida.

a) Adoptar planos e estratégias de desenvolvimento sustentável, a todos os níveis, que façam com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte integrante de todas as iniciativas de desenvolvimento.

b) Estabelecer e proteger de forma viável as reservas naturais e a biosfera, incluindo regiões selvagens e áreas marinhas, para proteger os sistemas de sustento à vida da Terra, manter a biodiversidade e preservar a nossa herança natural.

c) Promover a recuperação de espécies e de ecossistemas ameaçados.

d) Controlar e erradicar organismos não-nativos ou geneticamente modificados que causem dano às espécies nativas, ao ambiente, e prevenir a introdução desses organismos.

e) Gerir o uso de recursos renováveis como a água, o solo, os produtos florestais e vida marinha de uma forma que não ultrapasse as taxas de regeneração e que protejam a saúde dos ecossistemas.

f) Gerir a extracção e o uso de recursos não-renováveis, como minerais e combustíveis fósseis por forma a que diminuam a exaustão e não causem dano ambiental grave.

6. Prevenir os impactes negativos para o ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma abordagem de precaução.

a) Orientar acções para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos ambientais, mesmo quando a informação científica for incompleta ou inconclusiva.

b) Impor o ónus da prova àqueles que afirmarem que a actividade proposta não causará dano significativo, e responsabilizar as partes pelos danos causados no ambiente.

c) Garantir que a decisão a ser tomada se oriente pelas consequências humanas globais, cumulativas, de longo prazo, indirectas e de longo alcance.

d) Impedir a poluição de qualquer parte do ambiente, e não permitir o aumento de produção de substâncias radioactivas, tóxicas ou outras substâncias perigosas.

e) Evitar que o ambiente seja danificado por actividades militares.

7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário.

a) Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo e garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos

b) Atuar com restrição e eficiência em relação ao consumo energético e recorrer cada vez mais aos recursos energéticos renováveis, como a energia solar e a eólica.

c) Promover o desenvolvimento, a adoção e a transferência equitativa de tecnologias ambientais seguras.

d) Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço de venda, e habilitar os consumidores a identificar produtos que satisfaçam as mais altas normas sociais e ambientais.

e) Garantir acesso universal aos cuidados médicos que fomentem a saúde reprodutiva e a reprodução responsável.

f) Adoptar modos de vida que acentuem a qualidade de vida e a subsistência material num mundo finito.

8. Desenvolver o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a permuta aberta e a ampla aplicação do conhecimento adquirido.

a) Apoiar a cooperação científica e tecnológica internacional relacionada com a sustentabilidade, com especial atenção às necessidades das nações em desenvolvimento.

b) Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual, em todas as culturas, que contribuam para a protecção ambiental e o bem-estar humano.

c) Garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para a protecção ambiental, incluindo informação genética, estejam disponíveis no domínio público.

III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÓMICA

9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental.

a) Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos não contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, distribuindo os necessários recursos nacionais e internacionais.

b) Proporcionar educação e recursos a cada ser humano, para assegurar uma subsistência sustentável, e proporcionar segurança social, e rendimentos sociais a todos aqueles que não capazes de manter-se por conta própria.

c) Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir aqueles que sofrem, e permitir-lhes desenvolver as suas capacidades e alcançar as suas aspirações.

10. Garantir que as actividades e instituições económicas, a todos os níveis, promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável.

a) Promover a distribuição equitativa da riqueza internamente e entre as nações.

b) Promover o desenvolvimento dos recursos intelectuais, financeiros, técnicos e sociais das nações em desenvolvimento, e isentá-las de dívidas internacionais onerosas.

c) Garantir que todas as transacções comerciais apoiem o uso de recursos

sustentáveis, a protecção ambiental e normas laborais progressistas.

d) Exigir que corporações multinacionais e organizações financeiras internacionais atuem com transparência em benefício do bem comum, e responsabilizá-las, pelas consequências das suas atividades.

11. Afirmar a igualdade e a equidade entre sexos como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência na saúde e às oportunidades económicas.

a) Assegurar os direitos humanos das mulheres e das jovens e acabar com toda a violência contra elas.

b) Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida econômica, política, civil, social e cultural, como parceiras plenas e paritárias, decisoras, líderes e beneficiárias.

c) Fortalecer as famílias, e garantir a segurança e a educação de todos os membros da família.

12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar psíquico, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas e das minorias.

a) Eliminar a discriminação em todas as suas formas, como baseadas em raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou social.

b) Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, educação, terras e recursos, assim como às suas práticas, relacionadas com formas sustentáveis de vida.

c) Honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os a cumprir o seu papel essencial na criação de sociedades sustentáveis.

d) Proteger e restaurar lugares notáveis pelo significado cultural e espiritual.

14. Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e capacidades necessárias para um modo de vida sustentável.

a) Oferecer a todos, especialmente às crianças e aos jovens, oportunidades de educação que lhes permitam contribuir activamente para o desenvolvimento sustentável.

b) Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na Educação para a sustentabilidade.

c) Intensificar o papel dos média no sentido de aumentar a sensibilização para os desafios ecológicos e sociais.

d) Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência sustentável.

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração

a) Impedir maus tratos aos animais integrados em sociedades humanas e protegê-los de sofrimentos.

b) Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca, que causem sofrimento extremo, prolongado ou evitável.

c) Eliminar ou evitar até ao máximo possível a captura ou destruição de espécies não visadas.

16. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz

a) Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação entre todas as pessoas, internamente e entre as nações.

b) Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos armados e usar a colaboração na resolução de problemas para manejar e resolver conflitos ambientais e outras disputas.

c) Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até chegar ao nível de uma postura não-provocativa da defesa, e converter os recursos militares em propósitos pacíficos, incluindo restauração ecológica.

d) Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição em massa.

e) Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico mantenha a protecção ambiental e paz.

g) Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações correctas consigo mesmo, com outras pessoas, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a universalidade da qual somos parte.

O CAMINHO EM FRENTE

Como nunca antes na história, o destino comum chama-nos para encontrar um novo começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir esta promessa, temos que nos comprometer a adoptar e promover os valores e objectivos da Carta.

Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um modo de vida sustentável aos níveis local, nacional, regional e global. A nossa diversidade cultural é uma herança preciosa, e diferentes culturas encontrarão as suas próprias e distintas formas de concretizar esta visão. Devemos aprofundar e expandir o diálogo global gerado pela Carta da Terra, porque temos muito que aprender a partir da busca iminente e conjunta pela verdade e pela sabedoria.

A vida muitas vezes envolve tensões entre valores importantes. Isto pode significar escolhas difíceis. Porém, necessitamos encontrar caminhos para harmoniosamente conjugar diversidade com unidade, o exercício da liberdade com o bem comum, objectivos de curto prazo com metas de longo prazo. Todo o indivíduo, família, organização e comunidade têm um papel vital a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões, as instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as organizações não-governamentais e os governos são todos chamados a oferecer uma liderança criativa. A parceria entre governo, sociedade civil e empresas é essencial para uma governabilidade eficaz.

Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar o seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir as suas obrigações respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra como um instrumento internacional legalmente unificador quanto ao ambiente e ao desenvolvimento.

Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova veneração face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela paz, e a alegre celebração da vida.

sábado, abril 24, 2010

Visión sobre o que lle acontece a Suso de Toro

Fonte: De Paso

Entre as gratificacións de cando o meu oficio X estivo poder editar A carreira do salmón de Suso de Toro. O feito despoeirase agora na memoria cando farto, definitivamente canso, de Toro anuncia a súa retirada da escrita profesional e (semella que tamén) da literatura. Volve ao Instituto. Vanno pasar en grande os alumnos. Cando lle expliquen a historia da nosa literatura máis actual, e máis valiosa, resultaralles choqueiro saber que moitas das súas páxinas llas deben ao profesor que está na aula do lado. Promete explicacións máis demoradas. Infinita tristeza que as súas razóns dificilmente farán recuar. Todo indica que ao salmón venceuno a forza da canseira.

A mala nova chega nas vésperas do Día do libro e cando aínda está viva nos andeis libreiros a súa última novidade editorial. Ven acompañada nos xornais do día por un parrafeo de Roberto Saviano: «A miña vida en detención constante demostra que as palabras teñen moito poder.» As palabras son as nosas aliadas pero pesan e cargar con elas de xeito honesto cansa, e moito. Sospeito que o fardel de palabras xusticieiras de Suso de Toro pesa de moito carallo.

Ademais Suso sabe perfectamente o que é ser Saviano. Sabe o que é ser condenado polos poderosos e as súas inapelábeis fatwas. Michele Isgró, a bestaparda do fiscal fascista que acusaba a Antonio Gramsci, dixo que había que impedir que o seu cerebro deixase de funcionar por vinte anos. Sen conseguilo, en Galiza moitos desexaban que outro tanto lle acontecese a Suso de Toro. Tardoulles quince anos o gusto.

Vetado por moitos e ninguneado como poucos, afixémonos a ler as opinións de Suso de Toro en diarios editados fóra de Galiza e no acubillo que, entre nós, lle prestou ANT até a chegada de El País Galicia. Un sinal da nosa normal anormalidade consistía en acudir ao quiosco a mercar La Vanguardia para saber que dicía Suso sobre a deleiba do Prestige. A diferenza de Saviano, a súa vida nunca correu perigo (que saibamos) pero a súa vida intelectual e literaria desenvolveuse nun réxime de ameaza permanente, coma se dun fuxido se tratase.

Dinos o amigo Calidonia que quen lle dera a este país ver a Suso «non só adicado ao ensino senón tamén á política activa». Sospeito que esa dedicación activa á política é o que nunca se lle perdoou. O compromiso político é o seu pecado orixinal. Coñecín a Suso de Toro como activísimo sindicalista e entusiasta militante da Esquerda Galega. Logo chegou o seu tempo como escritor. Mais creo que boa parte do mal trato recibido (é un eufemismo debería dicir «castigo») por Suso de Toro se debeu a que nunca deixou de ser un escritor de políticas activas. Case que sempre se tivo que defender só. E tanta autodefensa cansa.

Logo pesará a crise larvada das nosas industrias culturais. E a ausencia de compromisos duradoiros das nosas institucións. Tamén a fraqueza do noso sistema literario. O mercado minimalista das letras e a nosa apatía lectora que pon moi difícil (ou imposíbel) que mesmo uns poucos poidan vivir da escrita no noso país. O triunfo da dereita cínica e a derrota do goberno do cambio fráxil, e o retorno dos fiscais culturais bestapardas tampouco animará moito. E a canseira de imaxinar e fabular. E as moitas derrotas da intelixencia. Supoño que todo isto é unha gravosa pexa para remontar unha e outra vez o río.

E, como non, prexudica a saúde o noso particular ecosistema nacional de ingratitudes. En Galiza, as máis das veces, o recoñecemento chega (se chega) cando estás morto… ou uns vinte segundos antes de levar unha tremenda patada nos collóns ou nos ovarios. É unha sorte de compensación para viúvas e viúvos e para cidadáns prexubilados ou desfiuzados polas rudezas destes tempos. Se te anuncian unha homenaxe, vaite preparando. RIP.

Dixo Saviano no Congreso Internacional de Periodismo de Investigación que «todas as mafias do mundo están obsesionadas co silencio, con impoñer o silencio sexa como sexa, o último que queren é atención.» Sábeo ben Suso de Toro. Por iso, dubido que permaneza moito tempo en silente actitude intelectual. A min encántame fracasar facendo prediccións: estou convencido de que Suso de Toro volverá axiña á literatura. Superará a síndrome Atxaga, e como fixo Bernardo, retornará coas novas letras de políticas activas. Para o noso ben, para desgraza da nosa novísima dereita e dos nosos mafiosi, que habelos hailos.

O país está chamado a manifestarse pola defensa dos servizos públicos

Este domingo en Compostela (12.00 horas, A Alameda) está convocada unha mobilización contra as "constantes agresións" que se están a perpetrar contra o noso Estado do Benestar por parte da Xunta de Galiza.

Segundo o BNG, o Goberno Feijóo ten dúas teimas: "avanzar cara á desaparición da lingua galega e desmantelar os servizos públicos de benestar e igualdade" dependentes da Administración autonómica. Fecharon 74 pontos de información ás mulleres, despediron 61 traballadoras das oficinas de I+B e están fechados 14 centros de día e 12 galescolas xa construídos.

A manifestación ten o apoio das seguintes organizacións: BNG, AS-PG, CIG, SLG, FRUGA, Nova Escola Galega e Esquerda Unida.

Avaliación primeiro "Ano Feijóo"

Para o BNG, o balance da xestión dos servizos sociais realizada polo PP neste primeiro ano Feijóo resúmese na paralización dun concurso público (só o tiñan que adxudicar) para a creación dunha rede de Kanguras (servizo de atención domiciliaria).

Ademais, pecharon 74 Puntos de Información ás Mulleres (27 na provincia de A Coruña, 20 en Ourense, 15 en Lugo e 12 pontevedra). No ano 2008 este servizo atendera 1254 consultas e organizara 358 actividades.

Nos orzamentos de 2010, nen un só euro para novos investimentos e para máis despiden 61 traballadoras das oficinas de I+B, que desenvolvían os programas de inclusión social, igualdade e familia e menores. No caso das equipas de igualdade eran 6 equipas, con 18 profesionais, que atendían 50 concellos (e que algunhas tamén traballaban no centro de emerxencia para vítimas de violencia de xénero en Vigo).

Respostas

Máis de 50 Concellos está á espera dunha resposta da Administración galega, con protocolos asinados co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar con terrenos xa cedidos, proxecto feito e/ou encargado para Galescolas ou Centros de Día.

Manteñen fechadas 4 residencias de SOGASERSO xa construídas (Ourense, Viveiro, Vimianzo, Monforte) desde hai un ano, á espera de que a Xunta venda a Caixanova e Caixagalicia a participación (45%) que ten nesta empresa mista.

Ademais, os nacionalistas critican que nos orzamentos do Consorcio para 2010 non se contempla nen un só euro no capítulo VI para novos investimentos. Así que todo o que se inaugure é obra que o BNG, desde as súas responsabilidades de goberno no bipartito, deixara feita ou iniciada.

O gasto corrente subiu en 400 millóns na Xunta

O voceiro nacional do BNG, Guillerme Vázquez, criticou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por "ficar de brazos cruzados ante a crise" e "limitarse a presentar programas propagandísticos baleiros de contido" como a "suposta redución de departamentos gubernamentais". Así, asegurou que durante os nove meses que leva gobernando, "o gasto corrente se incrementou en 400 millóns de euros a respecto de 2008".

"A austeridade de Feijóo non é tal, é pura propaganda", asegurou Vázquez nun acto en Vigo para presentar as medidas dos nacionalistas contra a crise, e reclamou que se reduza o gasto corrente e improdutivo e non, "como fai o Goberno PP", o gasto social e produtivo.

O líder do BNG proclamou que as políticas para saír da crise non poden pasar "nen por abaratar o despedimento como propón Zapatero nen por privatizar a xestión dos servizos públicos como fai Feijóo". Así, proclamou que carece de lóxica querer saír dunha crise "producida pola aplicación do neoliberalismo con novas doses de neoliberalismo", polo que instou a "cambiar de tocata" con políticas favorables ás maiorías sociais.

"Non é con máis do mesmo como sairemos desta situación. É con políticas alternativas, as que observa defender o Bloque Nacionalista Galego", defendeu Guillerme Vázquez, quen avogou pola necesaria "aplicación en todos os seus termos da Lei de Caixas galega" para que o sistema financeiro galego "se poña verdadeiramente ao servizo da súa economía produtiva, das pemes e dos particulares".

Feijóo, recibido con apupos e insultos, suspende un acto en Vigo

As protestas de varios colectivos obrigaron hoxe a suspender un acto no que ía participar o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Vigo, quen foi recibido con apupos e insultos á súa chegada á cidade olívica cando ía inaugurar a humanización dunhas rúas.

Afectados polas expropiacións da Plataforma Loxística de Salvaterra (Plisan), así como un grupo de cidadáns que protestaba contra o peche do hospital da Cruz Vermella e outro que reclamaba que o novo hospital vigués sexa 100% público, recibiron ao mandatario galego con berros de "non á privatización", "privatización é corrupción" e "queremos cobrar o que nos debedes".

Así, os manifestantes, ao redor dun centenar, seguiron ao presidente galego; ao alcalde, o socialista Abel Caballero; e ás demais autoridades integrantes da comitiva, durante varios metros no seu intento errado por percorrer as rúas humanizadas pola Xunta. Ante os berros e a imposibilidade de continuar o acto, finalmente a inauguración foi suspendida.

Xornal