sábado, maio 08, 2010

O galego a chave do plurilingüismo

Na Galiza máis de 1657 maniféstanse con Galiza co Galego en favor da competencia lingüística na linguas romances.

Levan tempo a promocionar, dende abril do pasado ano, no movemento Galiza co Galego, unha rede de ensino na Galiza que prestixie a lingua, que visualice a nivel popular a importancia de falar, aprender, e escribir en galego.

Unha rede popular de ensino que “busque a consecución por medio do ensino en galego, con métodos científicos a competencia lingüística nas linguas romances de tronco común como o portugués, catalán, castelán, francés, italiano,...” (punto 4 da definición). Máis información na páxina de Galiza co Galego

Os galego falantes, temos unhas posibilidades óptimas no dominio das linguas romances, xa que ademais do noso idioma, coñecemos e dominamos o castelán, entendemos o portugués, e dispoñemos dunha enorme facilidade de lectura e comprensión do italiano e do francés.

Isto sosteñen os autores da versión galega do EuroComRom do método “Sete peneiras. Unha entrada plurilingüe no mundo das linguas románicas”, os profesores universitarios: Sabela Labraña (de filoloxía galega) , Ignacio Vázquez (de filoloxía portuguesa), Tilbert D. Stegmann (de filoloxía románica) e Esteva Clua (de filoloxía catalá). Máis información en EuroCom.

Fai falla que os escépticos convénzanse e resolvan as súas dúbidas, e poñamos tod@s as mans a obra para conseguir a rede popular de ensino en galego. Axudando tod@s poderemos, sumando faremos posíbel o dereito a educación.

Máis de 1657 persoas teñen asinado o seu compromiso en Galiza co Galego, cada día engádense novos apoios, ....

Francisco de Limiar

Sem comentários: