domingo, maio 30, 2010

A RAE modifica a definición de 'nacionalidade'

A Real Academia da Lingua Española (RAE) modificará a definición de 'nacionalidade' que aparece no dicionario da súa páxina web, o que provocou as críticas nacionalistas por apreciar unha intencionalidade política, e asegurou que o corrixirá en breve.

De acordo coa actual edición do Dicionario da Lingua Española, como primeira definición de 'nacionalidade' figura ''condición e carácter peculiar dos pobos e habitantes dunha nación'', acepción que se suprime no avance da vixésimo terceira edición, aínda non impresa pero que si aparece na páxina web da RAE.

Ademais, na edición aínda vixente dise que 'nacionalidade' é tamén o ''Estado propio da persoa nada ou naturalizada nunha nación''; ''Comunidade Autónoma á que, no seu Estatuto, recoñéceselle unha especial identidade histórica e cultural''; e ''denominación oficial dalgunhas comunidades autónomas''.

Na emenda xa non figura a primeira acepción, e das tres que se poden ler, a primeira é ''condición de pertenza a un Estado por razón de nacemento ou naturalización''.

A segunda di que se trata do ''vínculo xurídico dunha persoa cun Estado, que lle atribúe a condición de cidadán dese Estado en función do lugar en que naceu, da nacionalidade dos seus pais ou do feito de habérselle concedido a naturalización''. E a última é ''comunidade autónoma á que, no seu Estatuto, recoñéceselle unha especial identidade histórica e cultural''.

Reaccións dos nacionalistas
As modificacións introducidas na versión electrónica non gustaron nada ás forzas políticas nacionalistas e así, o portavoz de CIU no Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, dixo que con este cambio o que está a facer a Real Academia ''é facer política''.

O portavoz de Educación e Cultura do PNV no Congreso, Aitor Esteban, lamentou o que para el é unha ''intencionalidade política'' por parte da Academia, a cal, ao seu xuízo, debería permanecer ''absolutamente inmune'' a calquera presión política. Segundo o deputado, ''todo o mundo sabe'' que Nación e Estado ''non é o mesmo'' e hai ''moitísimos'' exemplos no ámbito internacional que o corroboran.

Tampouco ERC está conforme co cambio, e para o seu portavoz parlamentario, Joan Ridao, a institución lingüística quere eliminar así calquera vestixio de ''concomitancia'' entre nación e nacionalidade.

Explicou que o vocábulo ''nacionalidade'' xorde como un ''híbrido'' na Constitución para non impedir a súa aprobación e en termos políticos expresa a idea de que existen nacións, que ''non son políticas porque non dispoñen de Estado'', pero que o son por razóns históricas, lingüísticas e culturais e manifestan a súa vontade de ''afirmarse e autogobernarse''.

A RAE inmíscese'' en debates constitucionais
Igualmente contraria foi a opinión do portavoz adxunto no Senado da Entesa Catalá de Progrés, Carles Bonet, quen dixo que a RAE volve inmiscirse'' en debates constitucionais, como, segundo o senador, xa fixo ao intentar que na Constitución definísese ao castelán como español e non como unha das linguas españolas.

Agora, sinalou, parece que a Real Academia ''toma partido'' e queira axudar aos que se opoñen a que no preámbulo do Estatuto catalán, pendente desde hai case catro anos da sentenza do Tribunal Constitucional, fálese de ''nación catalá''.

A presidenta do PP catalán e senadora, Alicia Sánchez Camacho, tampouco se mostrou favorable á modificación que figura na web e cre que se debería manter a primeira definición que se pode ler na edición actual.

Gaspar Llamazares, representante de IU, afirmou que a nova interpretación ''nega'' o feito plurinacional do Estado e asegurou, do mesmo xeito que Bonet, que este cambio ten que ver coa polémica en torno ao preámbulo do Estatut.

Con todo, o deputado máis veterano da Cámara Baixa, Alfonso Guerra, do PSOE, defendeu que a emenda é ''máis práctica'' e acorde co século XXI e non aprecia, en absoluto, que haxa intencionalidade política. E se alguén a ve, sinalou, ''será porque quere buscar dezaoito pés ao gato''.

EFE

Sem comentários: